Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2018-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2017. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arjeplog

13

2,0

30

3,9

Arvidsjaur

61

4,1

86

5,0

Boden

203

3,1

313

4,2

Gällivare

117

2,6

158

3,1

Haparanda

74

3,8

175

8,3

Jokkmokk

46

3,8

69

5,1

Kalix

90

2,6

148

3,6

Kiruna

155

2,7

181

2,7

Luleå

517

2,8

619

3,0

Pajala

54

4,3

94

6,3

Piteå

310

3,1

376

3,5

Älvsbyn

63

3,5

84

4,0

Överkalix

22

3,0

43

5,3

Övertorneå

33

3,6

65

5,8

Norrbottens län

1 757

3,0

2 441

3,7

Riket

86 489

3,7

105 447

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2008-2017. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

3,7

4,9

4,0

5,1

2,9

3,4

3,2

2,2

2,0

2,0

Arvidsjaur

3,5

4,3

4,2

4,2

3,8

4,1

4,6

3,6

3,5

4,1

Boden

3,5

4,2

4,2

4,7

4,2

3,9

3,2

3,7

3,4

3,1

Gällivare

4,7

5,0

4,2

4,5

4,7

3,4

3,0

2,9

2,8

2,6

Haparanda

6,1

6,3

6,0

5,8

5,3

5,1

4,3

4,1

4,2

3,8

Jokkmokk

3,3

4,2

5,4

5,4

4,8

3,9

3,8

3,7

4,0

3,8

Kalix

4,3

5,1

4,7

4,8

4,3

3,9

2,7

3,3

3,0

2,6

Kiruna

3,8

5,1

4,0

3,5

3,0

2,5

2,7

2,9

2,5

2,7

Luleå

4,3

5,4

5,2

4,9

4,4

3,8

3,1

3,0

2,7

2,8

Pajala

4,7

5,5

5,0

5,0

4,2

3,5

3,4

4,7

4,2

4,3

Piteå

3,9

4,9

4,5

4,0

3,6

3,1

2,9

2,5

2,7

3,1

Älvsbyn

4,6

5,6

4,6

4,8

4,8

3,5

3,3

3,5

3,3

3,5

Överkalix

4,8

5,5

5,7

4,1

3,2

3,9

2,8

3,0

3,9

3,0

Övertorneå

5,3

5,8

5,7

5,1

4,5

4,6

3,4

3,5

3,4

3,6

Norrbottens län

4,2

5,1

4,7

4,6

4,1

3,6

3,1

3,1

2,9

3,0

Riket

3,3

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

                     

Kommun/Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

5,6

7,3

6,8

5,1

5,1

6,4

4,4

4,9

4,1

3,9

Arvidsjaur

5,4

6,5

5,8

5,0

5,4

5,5

5,1

4,9

5,0

5,0

Boden

4,1

5,5

5,1

4,5

4,6

4,6

4,3

4,8

4,7

4,2

Gällivare

3,6

4,9

3,8

3,9

4,0

3,1

3,0

2,9

3,0

3,1

Haparanda

9,0

11,5

10,1

8,1

7,0

8,5

8,2

8,5

8,8

8,3

Jokkmokk

3,8

5,4

4,3

4,8

4,8

4,5

3,8

4,3

4,8

5,1

Kalix

5,3

7,4

6,4

5,2

5,2

5,0

4,1

4,1

4,3

3,6

Kiruna

3,1

5,3

3,3

2,7

2,5

2,6

2,4

2,7

2,7

2,7

Luleå

4,6

6,0

5,4

4,7

4,6

4,1

3,9

3,5

3,2

3,0

Pajala

6,7

8,7

6,1

5,8

5,6

5,2

4,7

7,8

6,7

6,3

Piteå

4,2

6,0

5,4

4,0

3,8

3,8

3,4

3,2

3,0

3,5

Älvsbyn

5,0

7,2

5,9

6,1

5,2

4,8

4,6

4,0

3,9

4,0

Överkalix

5,8

6,8

6,6

5,9

7,0

6,7

5,6

4,7

6,9

5,3

Övertorneå

6,8

10,2

8,2

6,5

7,0

7,1

6,3

6,5

5,9

5,8

Norrbottens län

4,6

6,3

5,4

4,6

4,5

4,3

3,9

3,9

3,8

3,7

Riket

3,5

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2008-2017. Index år 2008=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

100

132

108

138

78

92

86

59

54

54

Arvidsjaur

100

123

120

120

109

117

131

103

100

117

Boden

100

120

120

134

120

111

91

106

97

89

Gällivare

100

106

89

96

100

72

64

62

60

55

Haparanda

100

103

98

95

87

84

70

67

69

62

Jokkmokk

100

127

164

164

145

118

115

112

121

115

Kalix

100

119

109

112

100

91

63

77

70

60

Kiruna

100

134

105

92

79

66

71

76

66

71

Luleå

100

126

121

114

102

88

72

70

63

65

Pajala

100

117

106

106

89

74

72

100

89

91

Piteå

100

126

115

103

92

79

74

64

69

79

Älvsbyn

100

122

100

104

104

76

72

76

72

76

Överkalix

100

115

119

85

67

81

58

63

81

63

Övertorneå

100

109

108

96

85

87

64

66

64

68

Norrbottens län

100

121

112

110

98

86

74

74

69

71

Riket

100

136

139

133

130

127

118

112

109

112

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arjeplog

100

130

121

91

91

114

79

88

73

70

Arvidsjaur

100

120

107

93

100

102

94

91

93

93

Boden

100

134

124

110

112

112

105

117

114

103

Gällivare

100

136

106

108

111

86

83

81

84

86

Haparanda

100

128

112

90

78

94

91

94

98

92

Jokkmokk

100

142

113

126

126

118

100

113

128

134

Kalix

100

140

121

98

98

94

77

77

80

69

Kiruna

100

171

106

87

81

84

77

87

86

87

Luleå

100

130

117

102

100

89

85

76

70

66

Pajala

100

130

91

87

84

78

70

116

100

95

Piteå

100

143

129

95

90

90

81

76

73

83

Älvsbyn

100

144

118

122

104

96

92

80

77

80

Överkalix

100

117

114

102

121

116

97

81

118

91

Övertorneå

100

150

121

96

103

104

93

96

87

85

Norrbottens län

100

137

117

100

98

93

85

85

83

80

Riket

100

163

149

134

137

137

131

126

123

120

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta