Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2019. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Arjeplog

21

3,3

29

3,8

Arvidsjaur

55

3,7

66

4,0

Boden

187

2,8

260

3,5

Gällivare

80

1,9

89

1,8

Haparanda

76

4,0

131

6,2

Jokkmokk

23

2,0

30

2,3

Kalix

82

2,3

147

3,6

Kiruna

130

2,3

141

2,1

Luleå

629

3,3

685

3,3

Pajala

31

2,8

47

3,4

Piteå

278

2,8

313

2,9

Älvsbyn

57

3,2

73

3,5

Överkalix

22

3,2

33

4,1

Övertorneå

26

3,1

45

4,2

Norrbottens län

1 698

2,9

2 087

3,2

Riket

87 782

3,6

99 219

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2010-2019. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arjeplog

4,0

5,1

2,9

3,4

3,2

2,2

2,0

2,0

2,4

3,3

Arvidsjaur

4,2

4,2

3,8

4,1

4,6

3,6

3,5

4,1

3,3

3,7

Boden

4,2

4,7

4,2

3,9

3,2

3,7

3,4

3,1

2,8

2,8

Gällivare

4,2

4,5

4,7

3,4

3,0

2,9

2,8

2,6

2,2

1,9

Haparanda

6,0

5,8

5,3

5,1

4,3

4,1

4,2

3,8

4,2

4,0

Jokkmokk

5,4

5,4

4,8

3,9

3,8

3,7

4,0

3,8

2,3

2,0

Kalix

4,7

4,8

4,3

3,9

2,7

3,3

3,0

2,6

2,4

2,3

Kiruna

4,0

3,5

3,0

2,5

2,7

2,9

2,5

2,7

2,5

2,3

Luleå

5,2

4,9

4,4

3,8

3,1

3,0

2,7

2,8

3,2

3,3

Pajala

5,0

5,0

4,2

3,5

3,4

4,7

4,2

4,3

3,4

2,8

Piteå

4,5

4,0

3,6

3,1

2,9

2,5

2,7

3,1

3,0

2,8

Älvsbyn

4,6

4,8

4,8

3,5

3,3

3,5

3,3

3,5

3,3

3,2

Överkalix

5,7

4,1

3,2

3,9

2,8

3,0

3,9

3,0

2,7

3,2

Övertorneå

5,7

5,1

4,5

4,6

3,4

3,5

3,4

3,6

4,0

3,1

Norrbottens län

4,7

4,6

4,1

3,6

3,1

3,1

2,9

3,0

3,0

2,9

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arjeplog

6,8

5,1

5,1

6,4

4,4

4,9

4,1

3,9

4,4

3,8

Arvidsjaur

5,8

5,0

5,4

5,5

5,1

4,9

5,0

5,0

4,1

4,0

Boden

5,1

4,5

4,6

4,6

4,3

4,8

4,7

4,2

3,5

3,5

Gällivare

3,8

3,9

4,0

3,1

3,0

2,9

3,0

3,1

2,2

1,8

Haparanda

10,1

8,1

7,0

8,5

8,2

8,5

8,8

8,3

7,6

6,2

Jokkmokk

4,3

4,8

4,8

4,5

3,8

4,3

4,8

5,1

3,2

2,3

Kalix

6,4

5,2

5,2

5,0

4,1

4,1

4,3

3,6

3,4

3,6

Kiruna

3,3

2,7

2,5

2,6

2,4

2,7

2,7

2,7

2,3

2,1

Luleå

5,4

4,7

4,6

4,1

3,9

3,5

3,2

3,0

3,4

3,3

Pajala

6,1

5,8

5,6

5,2

4,7

7,8

6,7

6,3

5,4

3,4

Piteå

5,4

4,0

3,8

3,8

3,4

3,2

3,0

3,5

3,2

2,9

Älvsbyn

5,9

6,1

5,2

4,8

4,6

4,0

3,9

4,0

3,7

3,5

Överkalix

6,6

5,9

7,0

6,7

5,6

4,7

6,9

5,3

4,2

4,1

Övertorneå

8,2

6,5

7,0

7,1

6,3

6,5

5,9

5,8

4,7

4,2

Norrbottens län

5,4

4,6

4,5

4,3

3,9

3,9

3,8

3,7

3,4

3,2

Riket

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2010-2019. Index år 2010=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arjeplog

100

128

73

85

80

55

50

50

61

81

Arvidsjaur

100

100

90

98

110

86

83

98

79

88

Boden

100

112

100

93

76

88

81

74

68

68

Gällivare

100

107

112

81

71

69

67

62

53

45

Haparanda

100

97

88

85

72

68

70

63

70

66

Jokkmokk

100

100

89

72

70

69

74

70

43

37

Kalix

100

102

91

83

57

70

64

55

52

50

Kiruna

100

88

75

63

68

73

63

68

63

57

Luleå

100

94

85

73

60

58

52

54

61

63

Pajala

100

100

84

70

68

94

84

86

68

56

Piteå

100

89

80

69

64

56

60

69

67

63

Älvsbyn

100

104

104

76

72

76

72

76

72

70

Överkalix

100

72

56

68

49

53

68

53

48

56

Övertorneå

100

89

79

81

60

61

60

63

70

54

Norrbottens län

100

98

87

77

66

66

62

64

63

61

Riket

100

96

93

91

85

80

78

80

79

79

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Arjeplog

100

75

75

94

65

72

60

58

64

55

Arvidsjaur

100

86

93

95

88

84

86

86

70

70

Boden

100

88

90

90

84

94

92

82

69

70

Gällivare

100

103

105

82

79

76

80

82

59

48

Haparanda

100

80

69

84

81

84

87

82

76

61

Jokkmokk

100

112

112

105

88

100

113

118

75

54

Kalix

100

81

81

78

64

64

67

57

53

56

Kiruna

100

82

76

79

73

82

80

81

68

64

Luleå

100

87

85

76

72

65

60

56

63

61

Pajala

100

95

92

85

77

128

110

104

89

57

Piteå

100

74

70

70

63

59

56

64

59

53

Älvsbyn

100

103

88

81

78

68

65

68

63

59

Överkalix

100

89

106

102

85

71

104

80

63

62

Övertorneå

100

79

85

87

77

79

72

71

57

51

Norrbottens län

100

85

83

80

72

72

71

68

63

59

Riket

100

90

92

92

88

85

83

81

74

74

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta