Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2019-12-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2018/2019

Kommun/Region    

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arjeplog

20

20

.

.

100,0

.

.

Arvidsjaur

56

50

.

.

89,3

.

.

Boden

191

186

.

.

97,4

.

.

Gällivare

146

141

.

.

96,6

.

.

Haparanda

85

81

.

.

95,3

.

.

Jokkmokk

25

22

.

.

88,0

.

.

Kalix

145

126

.

.

86,9

.

.

Kiruna

201

193

95

.

96,0

49,2

.

Luleå

712

653

459

194

91,7

70,3

29,7

Pajala

27

26

.

.

96,3

.

.

Piteå

481

446

.

.

92,7

.

.

Älvsbyn

42

34

.

.

81,0

.

.

Överkalix

0

0

.

.

.

.

.

Övertorneå

34

34

.

.

100,0

.

.

Norrbottens län

2 165

2 012

1 150

862

92,9

57,2

42,8

Riket

84 360

76 847

53 169

23 678

91,1

69,2

30,8

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arjeplog 73,7 85,2 42,9 50,0 . .
Arvidsjaur 46,6 37,7 36,2 50,0 . .
Boden 46,3 56,2 56,1 52,2 . .
Gällivare 36,7 43,4 36,4 50,7 . .
Haparanda 32,2 28,3 37,3 30,9 . .
Jokkmokk 41,9 53,8 43,3 50,0 . .
Kalix 32,0 47,0 42,9 48,3 . .
Kiruna 48,2 49,5 52,9 53,3 52,3 49,2
Luleå 68,3 67,2 63,0 63,3 70,0 70,3
Pajala 44,7 44,0 29,7 56,0 . .
Piteå 41,0 45,4 40,5 37,2 . .
Älvsbyn 44,7 80,0 72,5 100,0 . .
Överkalix 100,0 . . . . .
Övertorneå 66,7 44,1 56,7 51,2 . .
Norrbottens län 51,2 54,9 51,3 52,7 58,1 57,2
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arjeplog 100 116 58 68 . .
Arvidsjaur 100 81 78 107 . .
Boden 100 121 121 113 . .
Gällivare 100 118 99 138 . .
Haparanda 100 88 116 96 . .
Jokkmokk 100 128 103 119 . .
Kalix 100 147 134 151 . .
Kiruna 100 103 110 111 108 102
Luleå 100 98 92 93 102 103
Pajala 100 98 66 125 . .
Piteå 100 111 99 91 . .
Älvsbyn 100 179 162 224 . .
Överkalix 100 . . . . .
Övertorneå 100 66 85 77 . .
Norrbottens län 100 107 100 103 113 112
Riket 100 102 103 104 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta