Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2017-12-22
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2016/2017

Kommun/Region  

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arjeplog

16

16

8

8

100,0

50,0

50,0

Arvidsjaur

43

40

20

20

93,0

50,0

50,0

Boden

190

184

96

88

96,8

52,2

47,8

Gällivare

157

150

76

74

95,5

50,7

49,3

Haparanda

55

55

17

38

100,0

30,9

69,1

Jokkmokk

31

28

14

14

90,3

50,0

50,0

Kalix

157

145

70

75

92,4

48,3

51,7

Kiruna

221

212

113

99

95,9

53,3

46,7

Luleå

695

656

415

241

94,4

63,3

36,7

Pajala

30

25

14

11

83,3

56,0

44,0

Piteå

409

392

146

246

95,8

37,2

62,8

Älvsbyn

32

30

30

0

93,8

100,0

0,0

Överkalix

.

.

.

.

0,0

0,0

0,0

Övertorneå

43

41

21

20

95,3

51,2

48,8

Norrbottens län

2 079

1 974

1 040

934

94,9

52,7

47,3

Riket

81 595

73 675

50 114

23 561

90,3

68,0

32,0

Källa: Skolverket

               
Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2016/2017

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Arjeplog 73,7 85,2 42,9 50,0
Arvidsjaur 46,6 37,7 36,2 50,0
Boden 46,3 56,2 56,1 52,2
Gällivare 36,7 43,4 36,4 50,7
Haparanda 32,2 28,3 37,3 30,9
Jokkmokk 41,9 53,8 43,3 50,0
Kalix 32,0 47,0 42,9 48,3
Kiruna 48,2 49,5 52,9 53,3
Luleå 68,3 67,2 63,0 63,3
Pajala 44,7 44,0 29,7 56,0
Piteå 41,0 45,4 40,5 37,2
Älvsbyn 44,7 80,0 72,5 100,0
Överkalix 100,0 .. .. 0,0
Övertorneå 66,7 44,1 56,7 51,2
Norrbottens län 51,2 54,9 51,3 52,7
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2016/2017. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/ 2017
Arjeplog 100 116 58 68
Arvidsjaur 100 81 78 107
Boden 100 121 121 113
Gällivare 100 118 99 138
Haparanda 100 88 116 96
Jokkmokk 100 128 103 119
Kalix 100 147 134 151
Kiruna 100 103 110 111
Luleå 100 98 92 93
Pajala 100 98 66 125
Piteå 100 111 99 91
Älvsbyn 100 179 162 224
Överkalix 100 .. .. ..
Övertorneå 100 66 85 77
Norrbottens län 100 107 100 103
Riket 100 102 103 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta