Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2017

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Folk- o grundskola

5 406

9,4

1 312

18,4

241 018

12,1

114 995

19,4

Gymn högst 2 år

19 234

33,6

1 908

26,7

501 849

25,1

121 946

20,6

Gymn mer än 2 år

16 307

28,5

833

11,7

514 620

25,8

83 155

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

7 427

13,0

945

13,2

302 800

15,2

86 566

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

8 134

14,2

1 182

16,5

400 992

20,1

121 757

20,6

Forskarutbildning

500

0,9

275

3,8

24 492

1,2

13 223

2,2

Uppgift saknas

265

0,5

690

9,7

9 867

0,5

50 364

8,5

Befolkning 25-64 år

57 273

100

7 145

100

1 995 638

100

592 006

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Folk- o grundskola

3 312

6,5

1 626

18,7

138 107

7,2

115 863

19,6

Gymn högst 2 år

12 516

24,6

2 076

23,8

384 698

20,1

105 865

17,9

Gymn mer än 2 år

12 574

24,8

1 052

12,1

443 758

23,2

82 261

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

7 706

15,2

1 073

12,3

310 657

16,3

83 266

14,1

Eftergymn 3 år eller mer

14 232

28,0

2 224

25,5

607 553

31,8

160 224

27,1

Forskarutbildning

301

0,6

148

1,7

17 740

0,9

9 750

1,7

Uppgift saknas

163

0,3

515

5,9

6 702

0,4

33 423

5,7

Befolkning 25-64 år

50 804

100

8 714

100

1 909 215

100

590 652

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta