Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andel övergångar till högre studier inom tre år bland de som avslutat gymnasiet 2013/14 är högst i Luleå kommun där 43,8 procent började högskola/universitet. Lägst är andelen övergångar i Älvsbyns kommun med 17,5 procent. Genomsnittet för riket är 45,1 procent och för Norrbottens län är 32,4 procent.

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arjeplog 46,2 30,0 39,1
Arvidsjaur 41,2 32,0 35,7
Boden 31,1 28,0 29,7
Gällivare 33,3 17,1 26,0
Haparanda 36,8 28,1 32,9
Jokkmokk 34,8 10,0 27,3
Kalix 48,3 21,0 34,4
Kiruna 27,4 14,0 20,3
Luleå 47,3 39,2 43,3
Pajala 34,1 16,7 28,8
Piteå 34,9 23,5 29,1
Älvsbyn 25,6 8,1 17,5
Överkalix 57,1 18,2 40,0
Övertorneå 53,3 26,3 38,2
Norrbottens län 38,2 26,2 32,4
Riket 49,9 40,0 45,1
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2003/2004-2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014
Arjeplog 40,7 31,7 33,3 33,3 59,1 47,8 39,5 22,2 37,5 25,9 39,1
Arvidsjaur 40,9 37,9 34,3 33,3 32,5 21,0 33,3 25,3 26,8 34,9 35,7
Boden 42,9 45,1 42,1 44,7 39,8 41,9 43,4 38,8 35,3 35,3 29,7
Gällivare 35,9 34,7 31,8 30,0 34,2 36,1 27,3 28,5 19,6 23,4 26,0
Haparanda 52,6 29,6 33,3 28,7 30,7 39,2 32,4 36,0 23,3 25,6 32,9
Jokkmokk 50,0 47,8 32,1 33,3 42,3 45,5 31,7 33,3 44,4 19,1 27,3
Kalix 43,5 41,4 42,9 46,9 42,7 32,0 41,0 44,3 40,3 38,9 34,4
Kiruna 42,9 33,7 32,4 34,1 34,4 33,1 27,5 28,6 29,7 26,6 20,3
Luleå 42,6 39,3 41,9 41,5 42,4 45,9 33,8 41,1 41,2 44,2 43,3
Pajala 23,1 33,3 28,4 24,7 33,8 26,5 32,4 24,5 21,2 24,1 28,8
Piteå 38,3 40,4 36,7 36,5 39,9 39,3 40,9 37,2 38,4 33,8 29,1
Älvsbyn 31,5 40,4 34,5 20,8 38,5 31,9 39,0 34,0 31,6 29,5 17,5
Överkalix 52,8 32,4 36,4 18,9 34,1 44,2 26,3 20,5 19,4 31,0 40,0
Övertorneå 39,6 24,5 41,8 39,4 50,0 45,3 37,8 42,4 39,0 21,5 38,2
Norrbottens län 40,9 38,5 37,9 37,0 39,4 39,5 35,7 36,4 35,4 34,5 32,4
Riket 42,3 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2003/2004-2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2003/2004=100

Kommun/Region 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014
Arjeplog 100 78 82 82 145 118 97 55 92 64 96
Arvidsjaur 100 93 84 81 79 51 81 62 65 85 87
Boden 100 105 98 104 93 98 101 91 82 82 69
Gällivare 100 97 89 84 95 101 76 79 55 65 72
Haparanda 100 56 63 55 58 75 62 68 44 49 63
Jokkmokk 100 96 64 67 85 91 63 67 89 38 55
Kalix 100 95 99 108 98 73 94 102 93 89 79
Kiruna 100 79 76 79 80 77 64 67 69 62 47
Luleå 100 92 98 97 100 108 79 97 97 104 102
Pajala 100 144 123 107 146 115 140 106 92 104 125
Piteå 100 105 96 95 104 103 107 97 100 88 76
Älvsbyn 100 128 110 66 122 101 124 108 100 94 56
Överkalix 100 61 69 36 65 84 50 39 37 59 76
Övertorneå 100 62 106 99 126 114 95 107 98 54 96
Norrbottens län 100 94 93 90 96 97 87 89 87 84 79
Riket 100 97 97 100 104 107 102 101 100 101 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta