Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2018-04-19
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Av kvinnorna i åldern 25-64 år boende i Norrbottens län har 43,7 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel av männen i länet är 28,7 procent. Riksgenomsnittet för kvinnor är 48,2 procent och för män 37 procent.

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2017

             

Norrbottens län                    

Antal

Andelar (%)

Kvinnor        

Män              

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

4 768

6 587

11 355

8,0

10,2

9,2

Gymnasium högst 2 år

13 642

20 331

33 973

22,9

31,5

27,4

Gymnasium 3 år

14 344

18 152

32 496

24,1

28,1

26,2

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

8 817

8 398

17 215

14,8

13,0

13,9

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

16 760

9 352

26 112

28,2

14,5

21,0

Forskarutbildning

465

771

1 236

0,8

1,2

1,0

Uppgift saknas

730

970

1 700

1,2

1,5

1,4

Samtliga (hela befolkningen)

59 526

64 561

124 087

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

250 864

351 868

602 732

9,9

13,4

11,7

Gymnasium högst 2 år

474 458

612 265

1 086 723

18,7

23,3

21,1

Gymnasium 3 år

541 644

622 419

1 164 063

21,4

23,7

22,6

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

401 168

397 392

798 560

15,8

15,1

15,5

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

792 000

535 541

1 327 541

31,3

20,4

25,7

Forskarutbildning

28 599

38 459

67 058

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

44 242

66 743

110 985

1,7

2,5

2,2

Samtliga (hela befolkningen)

2 532 975

2 624 687

5 157 662

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2007-2017

                       

Norrbottens län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå              

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

10,9

10,5

10,2

9,9

9,5

9,2

8,9

8,7

8,4

8,3

8,0

Gymnasium högst 2 år

34,4

33,5

32,5

31,3

30,3

29,1

28,0

26,8

25,7

24,5

22,9

Gymnasium 3 år

17,2

17,7

18,4

18,9

19,7

20,2

20,7

21,5

22,2

22,9

24,1

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,6

14,6

14,6

14,7

14,7

14,8

14,8

14,8

14,7

14,8

14,8

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

21,7

22,5

23,1

23,7

24,5

25,3

26,0

26,6

27,2

27,6

28,2

Forskarutbildning

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

Uppgift saknas

0,7

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,2

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

13,7

13,3

12,8

12,4

11,9

11,6

11,2

10,8

10,5

10,4

10,2

Gymnasium högst 2 år

38,9

38,5

38,0

37,4

36,9

36,3

35,6

34,7

33,8

32,8

31,5

Gymnasium 3 år

19,8

20,4

21,1

21,8

22,5

23,1

23,8

24,6

25,7

26,6

28,1

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

12,3

12,4

12,5

12,5

12,7

12,9

13,0

13,1

13,0

13,0

13,0

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

13,4

13,5

13,6

13,8

14,0

14,0

14,2

14,4

14,5

14,5

14,5

Forskarutbildning

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

Uppgift saknas

1,1

1,0

1,0

1,1

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,5

1,5

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

13,7

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

Gymnasium högst 2 år

27,6

26,7

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

Gymnasium 3 år

17,8

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,1

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

23,9

24,8

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

Forskarutbildning

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

Uppgift saknas

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

17,9

17,3

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

Gymnasium högst 2 år

29,1

28,6

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

Gymnasium 3 år

19,1

19,4

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,6

13,7

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,5

17,9

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,6

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2007=100

                       

Norrbottens län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

94

91

87

84

82

80

78

76

74

Gymnasium högst 2 år

100

97

94

91

88

85

81

78

75

71

67

Gymnasium 3 år

100

103

107

110

115

117

120

125

129

133

140

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

100

101

100

101

101

101

101

101

101

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

104

107

109

113

117

120

123

126

128

130

Forskarutbildning

100

112

120

126

130

141

147

156

162

169

175

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

94

90

87

84

82

79

77

76

75

Gymnasium högst 2 år

100

99

98

96

95

93

91

89

87

84

81

Gymnasium 3 år

100

103

107

110

113

117

120

124

130

134

142

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

102

103

104

105

106

106

105

106

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

101

102

104

105

105

107

108

108

108

108

Forskarutbildning

100

104

105

107

113

120

123

126

133

132

131

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

96

93

90

86

83

80

78

76

74

72

Gymnasium högst 2 år

100

97

93

90

86

83

80

77

74

71

68

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

115

117

118

120

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

102

102

103

103

104

104

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

104

107

111

114

117

120

123

126

128

131

Forskarutbildning

100

105

112

117

122

127

132

136

141

144

148

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

85

83

81

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

93

91

90

88

85

83

80

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

116

119

121

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

104

106

107

108

109

110

111

112

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

106

108

110

111

113

114

115

117

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

106

107

107

107

108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta