Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Geografi // Öar, areal och strandlängd

Öar, areal och strandlängd

Senast uppdaterad 2013-10-16
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Av Värmlands läns totalt 12 405 öar är 35 bebodda och 293 bebyggda.

Öar i hav och insjö, areal och strand-/kustlängd

         

Kommun/Region

Öar i insjöar

 

Antal

Landareal, ha

Strandlängd öar, km

 

Arvika

1 043

667

199

 

Eda

273

71

36

 

Filipstad

1 265

347

196

 

Forshaga

80

301

38

 

Grums

144

343

40

 

Hagfors

1 040

235

129

 

Hammarö

212

5 641

221

 

Karlstad

968

3 412

302

 

Kil

88

126

32

 

Kristinehamn

1 485

1 315

294

 

Munkfors

41

15

9

 

Storfors

384

295

107

 

Sunne

342

64

46

 

Säffle

2 413

1 584

503

 

Torsby

1 517

309

209

 

Årjäng

1 153

800

222

 

Värmlands län

12 405

15 521

2 583

 

Riket

123 459

232 741

33 058

 
         
         

Kommun/Region

Öar i hav

Antal

Landareal, ha

Kustlängd öar, km

Kustlängd, fastland, km

Riket

98 372

824 631

33 050

11 607

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta