Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Städer

Senast uppdaterad 2018-03-28
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2015

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2015*

Arvika

1911

-

-

15 173

13 822

14 244

13 926

Filipstad**

1611

-

3 533

6 557

6 307

6 022

6 119

Hagfors

1950

-

-

6 505

5 725

5 146

4 869

Karlstad

1584

2 165

11 869

35 625

56 480

61 685

61 492

Kristinehamn

1642

1 400

6 775

17 489

17 934

17 839

18 557

Säffle

1951

-

-

-

9 316

8 991

9 150

*) Folkmängden avser tätorten

** stad till 1695, köping 1720, ånyo stad 1835

         

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta