Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2005-11-22
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största ö är Hammarö.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Arvika

310

431

226

64

11

1

 

 

1 043

Eda

79

127

55

11

1

 

 

 

273

Filipstad

362

643

203

53

4

 

 

 

1 265

Forshaga

21

24

23

8

3

1

 

 

80

Grums

28

64

35

11

5

1

 

 

144

Hagfors

268

502

222

46

2

 

 

 

1 040

Hammarö

16

106

51

27

11

 

1

 

212

Karlstad

359

341

175

68

19

6

 

 

968

Kil

21

35

20

8

4

 

 

 

88

Kristinehamn

491

623

280

69

21

1

 

 

1 485

Munkfors

3

22

12

4

 

 

 

 

41

Storfors

149

158

56

16

5

 

 

 

384

Sunne

134

140

53

15

 

 

 

 

342

Säffle

645

1 048

496

203

20

1

 

 

2 413

Torsby

394

679

376

67

1

 

 

 

1 517

Årjäng

335

465

266

76

10

1

 

 

1 153

Värmlands län

3 602

5 390

2 537

746

117

12

1

0

12 405

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta