Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2019-10-24
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Arvika 291 16,9 80,1
Eda 82 16,8 67,1
Filipstad 125 16,4 67,2
Forshaga 142 16,9 76,8
Grums 101 16,8 62,4
Hagfors 95 16,8 69,5
Hammarö 203 16,9 89,2
Karlstad 970 16,9 79,2
Kil 151 16,9 58,3
Kristinehamn 259 17,0 66,4
Munkfors 39 13,8 84,6
Storfors 44 15,7 65,9
Sunne 134 16,8 79,9
Säffle 154 16,7 72,7
Torsby 97 16,6 69,1
Årjäng 85 16,8 83,5
Värmlands län 2 972 16,8 75,3
Riket 117 064 16,2 73,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Arvika 80,6 81,7 82,3 78,2 82,5 80,1
Eda 80,5 76,5 75,6 65,9 67,6 67,1
Filipstad 73,5 70,7 70,6 63,8 56,4 67,2
Forshaga 86,7 83,6 80,6 83,7 71,4 76,8
Grums 73,0 62,9 67,1 76,8 57,3 62,4
Hagfors 69,1 88,6 68,4 78,9 71,4 69,5
Hammarö 94,7 94,5 94,7 90,0 94,5 89,2
Karlstad 82,2 83,7 81,6 79,2 83,9 79,2
Kil 85,7 83,2 76,0 77,0 73,4 58,3
Kristinehamn 82,1 75,7 70,0 67,8 71,5 66,4
Munkfors 57,6 45,7 65,9 80,5 68,9 84,6
Storfors 75,6 70,6 62,5 76,5 81,3 65,9
Sunne 86,2 79,6 83,7 81,7 74,4 79,9
Säffle 85,9 74,3 78,7 57,7 67,5 72,7
Torsby 79,5 75,5 77,2 85,1 78,3 69,1
Årjäng 82,0 74,2 77,1 78,9 82,8 83,5
Värmlands län 80,6 80,2 78,8 76,9 77,7 75,3
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Arvika 100 101 102 97 102 99
Eda 100 95 94 82 84 83
Filipstad 100 96 96 87 77 91
Forshaga 100 96 93 97 82 89
Grums 100 86 92 105 78 85
Hagfors 100 128 99 114 103 101
Hammarö 100 100 100 95 100 94
Karlstad 100 102 99 96 102 96
Kil 100 97 89 90 86 68
Kristinehamn 100 92 85 83 87 81
Munkfors 100 79 114 140 120 147
Storfors 100 93 83 101 108 87
Sunne 100 92 97 95 86 93
Säffle 100 86 92 67 79 85
Torsby 100 95 97 107 98 87
Årjäng 100 90 94 96 101 102
Värmlands län 100 100 98 95 96 93
Riket 100 101 100 98 97 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta