Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arvika 277 76,5 85,6 217,0
Eda 67 83,6 88,1 240,5
Filipstad 134 79,9 88,1 220,2
Forshaga 155 69,0 77,4 206,1
Grums 78 67,9 75,6 205,9
Hagfors 112 70,5 78,6 203,8
Hammarö 182 86,3 93,4 241,0
Karlstad 961 80,7 89,5 233,6
Kil 124 55,6 71,8 195,6
Kristinehamn 242 62,0 74,0 208,5
Munkfors 37 81,1 86,5 228,2
Storfors 68 94,1 ~100 240,7
Sunne 144 75,0 79,9 229,1
Säffle 151 76,2 90,1 219,8
Torsby 112 74,1 83,0 229,0
Årjäng 110 80,0 84,5 220,6
Värmlands län 2 954 76,3 85,1 223,7
Riket 112 731 75,5 84,3 229,8
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arvika 74,2 74,9 77,0 77,3 79,8 82,8 76,5
Eda 75,7 77,6 75,8 78,9 85,5 71,2 83,6
Filipstad 79,3 80,4 85,1 82,9 84,8 80,8 79,9
Forshaga 77,5 72,7 79,4 78,4 79,8 83,0 69,0
Grums 74,4 77,3 57,0 63,9 77,0 78,5 67,9
Hagfors 75,7 74,2 78,0 68,6 69,8 89,7 70,5
Hammarö 88,4 93,1 86,3 90,6 89,1 94,2 86,3
Karlstad 82,4 82,9 84,5 82,5 84,7 83,1 80,7
Kil 73,8 65,0 66,7 80,8 71,4 69,2 55,6
Kristinehamn 76,1 74,2 70,8 76,3 76,9 76,3 62,0
Munkfors 64,4 56,7 58,8 85,0 72,7 78,1 81,1
Storfors 80,0 75,4 86,0 68,5 94,6 95,5 94,1
Sunne 75,3 74,8 66,2 75,9 70,9 75,0 75,0
Säffle 56,7 75,0 66,5 72,4 79,1 75,6 76,2
Torsby 76,9 74,3 64,1 77,5 87,4 90,9 74,1
Årjäng 84,9 80,6 81,3 75,7 81,7 87,2 80,0
Värmlands län 78,1 78,0 76,8 79,1 81,5 82,4 76,3
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arvika 100 101 104 104 108 112 103
Eda 100 103 100 104 113 94 110
Filipstad 100 101 107 105 107 102 101
Forshaga 100 94 102 101 103 107 89
Grums 100 104 77 86 103 106 91
Hagfors 100 98 103 91 92 118 93
Hammarö 100 105 98 102 101 107 98
Karlstad 100 101 103 100 103 101 98
Kil 100 88 90 109 97 94 75
Kristinehamn 100 98 93 100 101 100 81
Munkfors 100 88 91 132 113 121 126
Storfors 100 94 108 86 118 119 118
Sunne 100 99 88 101 94 100 100
Säffle 100 132 117 128 140 133 134
Torsby 100 97 83 101 114 118 96
Årjäng 100 95 96 89 96 103 94
Värmlands län 100 100 98 101 104 106 98
Riket 100 101 100 101 104 104 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta