Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Arvika

277

85,6

84,5

84,5

80,1

14,4

Eda

67

88,1

88,1

86,6

83,6

..

Filipstad

134

88,1

85,1

85,1

82,8

11,9

Forshaga

155

77,4

76,8

76,1

76,1

22,6

Grums

78

75,6

75,6

74,4

75,6

24,4

Hagfors

112

78,6

78,6

72,3

75,9

21,4

Hammarö

182

93,4

92,3

90,7

90,7

6,6

Karlstad

961

89,5

89,0

87,7

86,5

10,5

Kil

124

71,8

71,0

69,4

66,9

28,2

Kristinehamn

242

74,0

73,1

72,7

68,6

26,0

Munkfors

37

86,5

86,5

86,5

83,8

..

Storfors

68

~100

~100

~100

~100

..

Sunne

144

79,9

79,9

79,9

79,9

20,1

Säffle

151

90,1

89,4

88,7

85,4

9,9

Torsby

112

83,0

82,1

82,1

79,5

17,0

Årjäng

110

84,5

82,7

82,7

81,8

15,5

Värmlands län

2 954

85,1

84,3

83,3

81,8

14,9

Riket

112 731

84,3

83,3

81,8

80,8

15,7

Källa: Skolverket. *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

             
             
Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arvika 90,2 87,5 89,8 88,8 82,0 86,0 85,6
Eda 87,8 91,0 81,8 89,5 90,0 79,3 88,1
Filipstad 85,6 88,8 93,1 92,4 86,2 86,2 88,1
Forshaga 93,0 85,3 95,6 87,1 74,8 88,2 77,4
Grums 79,5 82,7 70,9 81,9 72,6 75,3 75,6
Hagfors 82,5 85,0 85,6 79,4 64,3 88,6 78,6
Hammarö 93,2 95,6 91,2 96,9 87,3 93,2 93,4
Karlstad 93,1 90,7 91,2 89,9 87,6 88,2 89,5
Kil 87,7 83,6 84,1 89,2 88,9 78,4 71,8
Kristinehamn 81,1 84,1 78,3 82,9 76,0 79,6 74,0
Munkfors 82,2 83,3 76,5 100,0 75,0 82,9 86,5
Storfors 88,0 82,5 88,0 83,3 100,0 100,0 100,0
Sunne 90,0 89,2 81,3 85,7 74,5 81,0 79,9
Säffle 74,2 82,6 76,3 82,7 76,9 80,2 90,1
Torsby 85,1 82,4 78,1 86,8 85,3 88,6 83,0
Årjäng 93,7 87,0 86,6 84,7 75,6 85,2 84,5
Värmlands län 88,7 87,6 86,3 88,1 82,3 85,7 85,1
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Arvika 100 97 100 98 91 95 95
Eda 100 104 93 102 103 90 100
Filipstad 100 104 109 108 101 101 103
Forshaga 100 92 103 94 80 95 83
Grums 100 104 89 103 91 95 95
Hagfors 100 103 104 96 78 107 95
Hammarö 100 103 98 104 94 100 100
Karlstad 100 97 98 97 94 95 96
Kil 100 95 96 102 101 89 82
Kristinehamn 100 104 97 102 94 98 91
Munkfors 100 101 93 122 91 101 105
Storfors 100 94 100 95 114 114 114
Sunne 100 99 90 95 83 90 89
Säffle 100 111 103 111 104 108 121
Torsby 100 97 92 102 100 104 98
Årjäng 100 93 92 90 81 91 90
Värmlands län 100 99 92 99 93 97 96
Riket 100 99 98 100 94 96 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta