Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Västerbottens län

Antal Riket          

Andel kvinnor Västerbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män  

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 047

3 301

4 348

22 539

70 139

92 678

24,1

24,3

Tillverkning och utvinning

2 900

12 436

15 336

133 996

425 271

559 267

18,9

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

552

1 255

1 807

12 609

38 665

51 274

30,5

24,6

Byggverksamhet

858

9 821

10 679

34 730

328 787

363 517

8,0

9,6

Handel

5 640

6 909

12 549

265 307

326 332

591 639

44,9

44,8

Transport och magasinering

1 059

4 796

5 855

50 354

183 566

233 920

18,1

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 012

1 762

3 774

84 135

84 778

168 913

53,3

49,8

Information och kommunikation

860

2 921

3 781

60 030

149 621

209 651

22,7

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

700

780

1 480

48 277

47 861

96 138

47,3

50,2

Fastighetsverksamhet

738

1 306

2 044

32 325

49 204

81 529

36,1

39,6

Företagstjänster

4 757

6 902

11 659

261 257

343 833

605 090

40,8

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

4 156

2 827

6 983

177 024

128 121

305 145

59,5

58,0

Utbildning

12 171

5 255

17 426

399 479

141 239

540 718

69,8

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 420

7 012

28 432

640 986

165 643

806 629

75,3

79,5

Kulturella och personliga tjänster

3 027

2 213

5 240

124 403

90 237

214 640

57,8

58,0

Näringsgren okänd

836

649

1 485

29 922

21 249

51 171

56,3

58,5

Totalt

62 733

70 145

132 878

2 377 373

2 594 546

4 971 919

47,2

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Västerbottens län

                     

Näringsgren

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 132

3 287

4 875

4 899

4 943

4 863

4 754

4 419

4 670

4 348

Tillverkning och utvinning

15 614

15 875

16 556

16 195

15 813

15 736

15 296

15 090

14 917

15 336

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 655

1 671

1 704

1 774

1 802

1 829

1 882

1 783

1 808

1 807

Byggverksamhet

8 039

8 587

8 970

9 080

9 098

9 001

9 555

9 847

10 224

10 679

Handel

11 554

11 657

11 491

11 631

11 757

11 861

12 163

12 807

12 725

12 549

Transport och magasinering

5 892

5 949

5 922

6 059

6 074

5 919

5 959

5 902

5 839

5 855

Hotell- och restaurangverksamhet

2 942

3 100

3 019

3 286

3 505

3 634

3 816

3 870

3 845

3 774

Information och kommunikation

3 212

3 252

3 299

3 354

3 348

3 298

3 373

3 420

3 501

3 781

Finans- och försäkringsverksamhet

1 431

1 420

1 413

1 441

1 492

1 533

1 458

1 467

1 467

1 480

Fastighetsverksamhet

1 630

1 646

1 679

1 655

1 741

1 861

1 912

1 963

2 038

2 044

Företagstjänster

9 085

9 684

10 041

10 564

10 803

10 632

10 657

10 997

11 272

11 659

Offentlig förvaltning och försvar

5 472

5 731

5 864

6 019

6 259

6 348

6 329

6 426

6 689

6 983

Utbildning

15 606

16 020

16 238

16 652

16 614

16 639

16 600

17 016

17 313

17 426

Vård och omsorg; sociala tjänster

25 250

25 875

25 990

26 434

26 764

27 042

27 727

28 540

28 673

28 432

Kulturella och personliga tjänster

4 803

4 854

4 953

5 087

5 147

5 075

5 095

5 180

5 163

5 240

Näringsgren okänd

1 496

1 316

1 624

1 753

1 758

1 791

1 549

1 333

1 550

1 485

Totalt

116 813

119 924

123 638

125 883

126 918

127 062

128 125

130 060

131 694

132 878

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

 

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Västerbottens län. Index år 2009=100

                     

Näringsgren

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

105

156

156

158

155

152

141

149

139

Tillverkning och utvinning

100

102

106

104

101

101

98

97

96

98

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

101

103

107

109

111

114

108

109

109

Byggverksamhet

100

107

112

113

113

112

119

122

127

133

Handel

100

101

99

101

102

103

105

111

110

109

Transport och magasinering

100

101

101

103

103

100

101

100

99

99

Hotell- och restaurangverksamhet

100

105

103

112

119

124

130

132

131

128

Information och kommunikation

100

101

103

104

104

103

105

106

109

118

Finans- och försäkringsverksamhet

100

99

99

101

104

107

102

103

103

103

Fastighetsverksamhet

100

101

103

102

107

114

117

120

125

125

Företagstjänster

100

107

111

116

119

117

117

121

124

128

Offentlig förvaltning och försvar

100

105

107

110

114

116

116

117

122

128

Utbildning

100

103

104

107

106

107

106

109

111

112

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

103

105

106

107

110

113

114

113

Kulturella och personliga tjänster

100

101

103

106

107

106

106

108

107

109

Näringsgren okänd

100

88

109

117

118

120

104

89

104

99

Totalt

100

103

106

108

109

109

110

111

113

114

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta