Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Gotland 38,2 22,4 30,6
Gotlands län 38,2 22,4 30,6
Riket 51,4 39,5 45,5

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Gotland

34,9

35,1

35,7

37,6

33,3

35,8

33,4

34,5

34,5

36,4

38,2

Gotlands län

34,9

35,1

35,7

37,6

33,3

35,8

33,4

34,5

34,5

36,4

38,2

Riket

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Gotland

27,7

27,0

32,2

26,1

24,6

25,4

23,3

29,8

27,0

28,4

22,4

Gotlands län

27,7

27,0

32,2

26,1

24,6

25,4

23,3

29,8

27,0

28,4

22,4

Riket

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

                       

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Gotland

100

101

102

108

96

102

96

99

99

104

109

Gotlands län

100

101

102

108

96

102

96

99

99

104

109

Riket

100

103

105

109

104

102

101

102

106

108

109

Kommun/Region

Index läsår 2005/06=100

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Gotland

100

97

116

94

89

92

84

108

97

102

81

Gotlands län

100

97

116

94

89

92

84

108

97

102

81

Riket

100

105

109

111

106

105

105

105

114

111

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta