Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Gotlands län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal          

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

1 785

13,6

255

18,6

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

3 660

28,0

212

15,4

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

3 957

30,3

165

12,0

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

1 668

12,8

231

16,8

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

1 893

14,5

300

21,8

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

61

0,5

22

1,6

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

54

0,4

188

13,7

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

13 078

100

1 373

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Gotlands län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

1 072

8,2

226

16,9

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

2 905

22,2

180

13,5

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

3 423

26,1

184

13,8

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

1 929

14,7

202

15,1

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

3 669

28,0

414

31,0

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

50

0,4

13

1,0

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

51

0,4

117

8,8

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

13 099

100

1 336

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta