Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-05-29
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2017

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Gotland 176
Gotlands län 176
Riket 166
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2005-2016

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gotland 257 233 213 197 191 194 188 166 185 192 176
Gotlands län 257 233 213 197 191 194 188 166 185 192 176
Riket 220 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gotland 100 91 83 77 74 76 73 65 72 75 68
Gotlands län 100 91 83 77 74 76 73 65 72 75 68
Riket 100 94 92 87 86 82 77 80 78 76 76

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta