Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Gotlands län Riket
1995/1996 27,9 37,0
1996/1997 25,9 38,2
1997/1998 30,7 39,6
1998/1999 34,3 42,7
1999/2000 30,1 42,7
2000/2001 34,8 45,9
2001/2002 34,0 44,8
2002/2003 37,8 43,9
2003/2004 32,4 42,3
2004/2005 28,4 40,9
2005/2006 31,1 41,1
2006/2007 31,6 42,5
2007/2008 34,0 43,9
2008/2009 32,0 45,1
2009/2010 29,0 43,0
2010/2011 30,5 42,5
2011/2012 28,2 42,2
2012/2013 32,0 42,5
2013/2014 31,0 45,1
2014/2015 32,2 44,9
2015/2016 30,6 45,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta