Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2018. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 14 595 22,4
Uppsala län 1 128 1,7
Södermanlands län 1 198 1,8
Östergötlands län 1 825 2,8
Jönköpings län 1 698 2,6
Kronobergs län 1 004 1,5
Kalmar län 2 904 4,5
Gotlands län 1 003 1,5
Blekinge län 985 1,5
Skåne län 6 228 9,6
Hallands län 2 793 4,3
Västra Götalands län 10 196 15,6
Värmlands län 2 589 4,0
Örebro län 1 295 2,0
Västmanlands län 902 1,4
Dalarnas län 5 102 7,8
Gävleborgs län 1 231 1,9
Västernorrlands län 1 168 1,8
Jämtlands län 2 973 4,6
Västerbottens län 1 844 2,8
Norrbottens län 2 516 3,9
Riket 65 179 100
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2008-2018. Tusental

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 9 423 9 414 10 048 10 443 10 714 10 987 11 849 12 976 13 438 14 048 14 595
Uppsala län 954 930 987 1 051 1 051 1 062 1 129 1 167 1 138 1 116 1 128
Södermanlands län 1 020 983 1 002 1 056 981 1 023 1 008 1 030 1 089 1 091 1 198
Östergötlands län 1 345 1 390 1 442 1 489 1 493 1 495 1 597 1 774 1 800 1 772 1 825
Jönköpings län 1 376 1 416 1 470 1 425 1 341 1 429 1 494 1 641 1 694 1 734 1 698
Kronobergs län 715 743 755 778 815 820 862 895 944 994 1 004
Kalmar län 2 503 2 784 2 587 2 513 2 605 2 586 2 585 2 719 2 811 2 964 2 904
Gotlands län 780 851 927 858 855 834 888 923 1 029 1 005 1 003
Blekinge län 837 867 898 909 888 858 878 937 960 945 985
Skåne län 4 450 4 553 4 533 4 636 4 594 4 791 5 151 5 533 5 888 5 885 6 228
Hallands län 2 389 2 423 2 252 2 399 2 399 2 498 2 640 2 706 2 703 2 665 2 793
Västra Götalands län 7 950 8 240 8 257 8 266 8 266 8 570 9 176 9 673 9 777 9 988 10 196
Värmlands län 1 893 1 989 2 112 2 099 2 067 2 022 2 038 2 072 2 141 2 263 2 589
Örebro län 1 134 1 103 1 123 1 119 1 029 1 141 1 090 1 215 1 269 1 307 1 295
Västmanlands län 657 655 635 644 618 684 711 727 716 896 902
Dalarnas län 5 391 5 425 5 438 5 019 4 863 4 769 4 919 4 986 5 104 4 948 5 102
Gävleborgs län 856 880 941 908 934 957 1 017 997 1 067 1 119 1 231
Västernorrlands län 990 933 923 947 1 010 1 055 1 122 1 196 1 167 1 140 1 168
Jämtlands län 2 587 2 703 2 605 2 452 2 500 2 439 2 627 2 923 3 000 3 077 2 973
Västerbottens län 1 450 1 407 1 463 1 552 1 540 1 564 1 609 1 649 1 748 1 842 1 844
Norrbottens län 2 009 2 069 2 007 2 066 2 131 2 152 2 204 2 290 2 313 2 410 2 516
Riket 50 710 51 760 52 406 52 624 52 690 53 736 56 594 60 029 61 796 63 208 65 179
Utveckling av antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2008-2018. Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20174 2018
Stockholms län 100 100 107 111 114 117 126 138 143 149 155
Uppsala län 100 97 103 110 110 111 118 122 119 117 118
Södermanlands län 100 96 98 104 96 100 99 101 107 107 117
Östergötlands län 100 103 107 111 111 111 119 132 134 132 136
Jönköpings län 100 103 107 104 97 104 109 119 123 126 123
Kronobergs län 100 104 106 109 114 115 121 125 132 139 140
Kalmar län 100 111 103 100 104 103 103 109 112 118 116
Gotlands län 100 109 119 110 110 107 114 118 132 129 129
Blekinge län 100 104 107 109 106 103 105 112 115 113 118
Skåne län 100 102 102 104 103 108 116 124 132 132 140
Hallands län 100 101 94 100 100 105 111 113 113 112 117
Västra Götalands län 100 104 104 104 104 108 115 122 123 126 128
Värmlands län 100 105 112 111 109 107 108 109 113 120 137
Örebro län 100 97 99 99 91 101 96 107 112 115 114
Västmanlands län 100 100 97 98 94 104 108 111 109 136 137
Dalarnas län 100 101 101 93 90 88 91 92 95 92 95
Gävleborgs län 100 103 110 106 109 112 119 117 125 131 144
Västernorrlands län 100 94 93 96 102 107 113 121 118 115 118
Jämtlands län 100 104 101 95 97 94 102 113 116 119 115
Västerbottens län 100 97 101 107 106 108 111 114 121 127 127
Norrbottens län 100 103 100 103 106 107 110 114 115 120 125
Riket 100 102 103 104 104 106 112 118 122 125 129

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta