Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2018 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Hallands län

Sverige

2 438

87,3

Övriga Norden

150

5,4

Övriga Europa

167

6,0

Utanför Europa

37

1,3

Totalt

2 793

100

       

Riket

Sverige

47 852

73,4

Övriga Norden

5 421

8,3

Övriga Europa

7 527

11,5

Utanför Europa

4 379

6,7

Totalt

65 179

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Hallands län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

2 025

97

138

19

2 279

2009

1 997

118

130

29

2 274

2010

1 995

119

121

17

2 252

2011

2 112

129

140

14

2 395

2012

2 107

134

132

25

2 399

2013

2 215

139

131

13

2 498

2014

2 342

141

146

17

2 646

2015

2 378

147

164

17

2 706

2016

2 331

145

203

23

2 703

2017

2 338

139

165

23

2 665

2018

2 438

150

167

37

2 793

Hallands län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

88,8

4,3

6,0

0,9

100

2009

87,8

5,2

5,7

1,3

100

2010

88,6

5,3

5,4

0,7

100

2011

88,2

5,4

5,8

0,6

100

2012

87,9

5,6

5,5

1,1

100

2013

88,7

5,6

5,3

0,5

100

2014

88,5

5,3

5,5

0,6

100

2015

87,9

5,4

6,1

0,6

100

2016

86,2

5,4

7,5

0,9

100

2017

87,7

5,2

6,2

0,9

100

2018

87,3

5,4

6,0

1,3

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Hallands län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

99

122

94

150

100

2010

99

123

88

86

99

2011

104

133

102

74

105

2012

104

139

96

131

105

2013

109

143

95

67

110

2014

116

146

106

86

116

2015

117

151

119

90

119

2016

115

150

147

121

119

2017

115

144

120

119

117

2018

120

155

121

193

123

Riket

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

112

98

96

102

2010

104

117

99

111

105

2011

104

112

99

131

105

2012

105

112

96

137

105

2013

107

109

98

144

107

2014

112

109

105

174

113

2015

118

118

114

209

120

2016

121

114

118

232

123

2017

123

113

120

265

126

2018

125

121

125

300

130

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta