Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

29 923

1 063 404

Tjänsteproducenter

48 172

2 121 286

Offentlig förvaltning

23 425

886 480

Ej branschfördelat

12 912

524 615

Summa

114 432

4 595 785

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Procent

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

26,1

23,1

Tjänsteproducenter

42,1

46,2

Offentlig förvaltning

20,5

19,3

Ej branschfördelat

11,3

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2017. Miljoner kronor, löpande priser

           

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

22 100

21 686

12 064

7 436

63 286

2002

22 863

23 078

12 530

7 939

66 410

2003

24 892

24 824

13 328

8 611

71 655

2004

24 408

26 043

13 801

8 583

72 835

2005

23 539

27 812

14 259

8 986

74 596

2006

28 043

29 470

14 833

9 876

82 222

2007

27 294

31 027

15 726

9 899

83 946

2008

30 286

33 378

16 666

10 704

91 034

2009

24 822

33 504

16 676

10 435

85 437

2010

30 346

35 097

17 583

11 434

94 460

2011

28 034

37 811

18 580

11 236

95 661

2012

25 712

38 687

18 654

10 901

93 954

2013

26 418

40 522

18 984

11 231

97 155

2014

25 690

42 132

19 590

11 185

98 597

2015

25 255

44 537

20 723

11 454

101 969

2016

28 272

47 021

22 163

12 500

109 956

2017

29 923

48 172

23 425

12 912

114 432

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

1 000 721

2 042 122

843 727

504 040

4 390 610

2017

1 063 404

2 121 286

886 480

524 615

4 595 785

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2017. Index år 2001=100

           

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

103

106

104

107

105

2003

113

114

110

116

113

2004

110

120

114

115

115

2005

107

128

118

121

118

2006

127

136

123

133

130

2007

124

143

130

133

133

2008

137

154

138

144

144

2009

112

154

138

140

135

2010

137

162

146

154

149

2011

127

174

154

151

151

2012

116

178

155

147

148

2013

120

187

157

151

154

2014

116

194

162

150

156

2015

114

205

172

154

161

2016

128

217

184

168

174

2017

135

222

194

174

181

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

176

173

177

2017

152

209

185

180

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta