Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

25 232

961 117

Tjänsteproducenter

44 519

1 962 283

Offentlig förvaltning

20 723

795 511

Ej branschfördelat

11 455

480 103

Summa

101 929

4 199 860

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

     

 

Hallands län

Riket

Varuproducenter

24,8

22,9

Tjänsteproducenter

43,7

46,7

Offentlig förvaltning

20,3

18,9

Ej branschfördelat

11,2

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

     

BRP per branschgrupp 2001-2015. Miljoner kronor, löpande priser

 
             

Hallands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

 

2001

22 085

21 672

12 064

7 447

63 268

 

2002

22 836

23 064

12 530

7 950

66 380

 

2003

24 877

24 810

13 328

8 622

71 637

 

2004

24 404

26 026

13 801

8 594

72 825

 

2005

23 536

27 794

14 259

8 998

74 587

 

2006

28 041

29 451

14 833

9 889

82 214

 

2007

27 293

31 006

15 726

9 912

83 937

 

2008

30 284

33 354

16 666

10 718

91 022

 

2009

24 820

33 485

16 676

10 448

85 429

 

2010

30 344

35 076

17 583

11 448

94 451

 

2011

28 031

37 788

18 580

11 251

95 650

 

2012

25 708

38 663

18 654

10 915

93 940

 

2013

26 414

40 498

18 984

11 244

97 140

 

2014

25 683

42 106

19 590

11 197

98 576

 

2015

25 232

44 519

20 723

11 455

101 929

 
   

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

 

2001

696 507

1 012 382

477 811

290 838

2478130

 

2002

710 901

1 050 445

502 854

305 086

2569876

 

2003

733 316

1 093 852

532 505

317 069

2677446

 

2004

779 832

1 145 933

550 476

328 164

2805115

 

2005

788 774

1 201 713

567 212

348 919

2907352

 

2006

860 713

1 278 847

590 735

368 036

3099081

 

2007

927 722

1 361 700

617 630

389 240

3297053

 

2008

923 738

1 425 010

642 499

395 590

3387599

 

2009

819 880

1 416 464

650 568

400 724

3288509

 

2010

945 619

1 484 197

664 028

425 207

3519994

 

2011

962 690

1 574 143

685 102

433 646

3656577

 

2012

923 313

1 617 586

712 238

430 825

3684800

 

2013

915 621

1 682 103

734 851

436 473

3769909

 

2014

944 465

1 779 879

761 681

449 959

3936840

 

2015

961 117

1 962 283

795 511

480 103

4199860

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
             

 

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2015. Index år 2001=100

           

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

103

106

104

107

105

2003

113

114

110

116

113

2004

111

120

114

115

115

2005

107

128

118

121

118

2006

127

136

123

133

130

2007

124

143

130

133

133

2008

137

154

138

144

144

2009

112

155

138

140

135

2010

137

162

146

154

149

2011

127

174

154

151

151

2012

116

178

155

147

148

2013

120

187

157

151

154

2014

116

194

162

150

156

2015

114

205

172

154

161

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

124

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

133

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

133

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

136

176

159

155

159

2015

138

194

166

165

169

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta