Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2015. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Hallands län 669 741 482 643
Riket 897 874 534 774

BRP per sysselsatt 2001-2015. Tusental kronor, löpande priser

 
           

Hallands län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

580

514

306

466

 

2002

603

529

312

481

 

2003

660

563

332

517

 

2004

661

573

346

526

 

2005

645

599

352

532

 

2006

730

619

357

567

 

2007

687

624

374

563

 

2008

769

654

401

608

 

2009

657

648

407

575

 

2010

811

653

428

628

 

2011

726

671

447

618

 

2012

657

672

453

603

 

2013

693

692

457

622

 

2014

679

701

461

622

 

2015

669

741

482

643

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

606

555

337

498

 

2002

629

576

350

516

 

2003

665

602

367

540

 

2004

730

633

378

571

 

2005

741

656

391

588

 

2006

802

681

402

618

 

2007

837

698

422

643

 

2008

816

713

448

655

 

2009

771

715

462

648

 

2010

888

731

474

688

 

2011

877

754

487

702

 

2012

843

766

502

703

 

2013

842

784

511

713

 

2014

867

813

522

736

 

2015

897

874

534

774

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
           

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2015. Index år 2001=100

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

103

102

103

2003

114

110

108

111

2004

114

112

113

113

2005

111

117

115

114

2006

126

120

117

122

2007

119

121

122

121

2008

133

127

131

130

2009

113

126

133

123

2010

140

127

140

135

2011

125

131

146

133

2012

113

131

148

129

2013

120

135

149

133

2014

117

136

151

133

2015

115

144

157

138

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

103

2003

110

109

109

108

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

135

129

133

132

2009

127

129

137

130

2010

147

132

140

138

2011

145

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

152

143

2014

143

147

155

148

2015

148

158

158

155

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta