Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Hallands län 787 785 509 787
Riket 989 904 566 921

BRP per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

580

514

306

529

2002

603

529

312

546

2003

660

563

332

587

2004

661

574

346

596

2005

645

599

352

605

2006

730

619

357

645

2007

688

624

374

639

2008

769

654

401

690

2009

657

648

407

655

2010

811

654

428

715

2011

726

672

447

701

2012

658

673

453

682

2013

693

693

457

704

2014

680

701

461

702

2015

670

741

482

724

2016

779

776

501

779

2017

787

785

509

787

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

965

890

549

902

2017

989

904

566

921

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

103

102

103

2003

114

110

108

111

2004

114

112

113

113

2005

111

117

115

114

2006

126

120

117

122

2007

119

121

122

121

2008

133

127

131

130

2009

113

126

133

124

2010

140

127

140

135

2011

125

131

146

133

2012

113

131

148

129

2013

120

135

149

133

2014

117

136

151

133

2015

115

144

157

137

2016

134

151

164

147

2017

136

153

166

149

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

159

160

163

160

2017

163

162

168

163

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

103

102

103

2003

114

110

108

111

2004

114

112

113

113

2005

111

117

115

114

2006

126

120

117

122

2007

119

121

122

121

2008

133

127

131

130

2009

113

126

133

124

2010

140

127

140

135

2011

125

131

146

133

2012

113

131

148

129

2013

120

135

149

133

2014

117

136

151

133

2015

115

144

157

137

2016

134

151

164

147

2017

136

153

166

149

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

159

160

163

160

2017

163

162

168

163

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta