Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2015

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Falkenberg 345 80
Halmstad 359 84
Hylte 321 75
Kungsbacka 249 58
Laholm 252 59
Varberg 390 91
Hallands län 326 76
Riket 429 100
BRP per invånare2004-2015. Tusental kronor

Kommun/Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Falkenberg 238 233 254 279 292 294 307 318 325 324 330 345
Halmstad 263 272 283 304 310 294 312 325 334 332 342 359
Hylte 319 317 361 405 377 372 322 398 333 317 331 321
Kungsbacka 175 176 185 201 210 203 210 230 230 233 239 249
Laholm 194 182 204 227 231 222 229 238 236 235 235 252
Varberg 344 361 420 363 450 376 466 409 392 435 411 390
Hallands län 258 262 286 289 311 289 317 318 310 318 319 326
Riket 312 322 341 360 367 354 375 387 387 393 406 429

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Falkenberg

76

72

74

78

80

83

82

82

84

82

81

80

Halmstad

84

84

83

84

84

83

83

84

86

84

84

84

Hylte

102

98

106

113

103

105

86

103

86

81

82

75

Kungsbacka

56

55

54

56

57

57

56

59

59

59

59

58

Laholm

62

57

60

63

63

63

61

62

61

60

58

59

Varberg

110

112

123

101

123

106

124

106

101

111

101

91

Hallands län

83

81

84

80

85

82

85

82

80

81

79

76

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2004=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Falkenberg

100

98

107

117

123

124

129

134

137

136

139

145

Halmstad

100

103

108

116

118

112

119

123

127

126

130

137

Hylte

100

99

113

127

118

117

101

125

104

99

104

101

Kungsbacka

100

101

106

115

120

116

120

131

131

133

137

142

Laholm

100

94

105

117

119

115

118

123

122

121

121

130

Varberg

100

105

122

106

131

109

136

119

114

126

119

113

Hallands län

100

102

111

112

121

112

123

123

120

123

124

126

Riket

100

103

109

115

118

113

120

124

124

126

130

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta