Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2015. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Hallands län 319 294 299 302
Riket 359 350 317 342

BRP per sysselsatt 2001-2015. Tusental kronor, löpande priser

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

203

186

189

192

2002

208

191

198

199

2003

216

203

204

207

2004

230

206

210

215

2005

243

215

214

223

2006

244

221

220

228

2007

253

231

227

236

2008

266

244

241

249

2009

273

247

251

256

2010

280

254

262

264

2011

288

263

271

273

2012

295

269

279

280

2013

302

273

287

285

2014

306

282

292

291

2015

319

294

299

302

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

395

222

2002

249

234

404

229

2003

259

239

413

237

2004

271

246

421

244

2005

281

255

435

253

2006

292

265

449

262

2007

302

277

476

274

2008

313

289

508

286

2009

317

296

512

294

2010

323

301

525

300

2011

331

314

546

310

2012

340

324

558

319

2013

345

329

563

325

2014

353

337

574

332

2015

359

350

317

342

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2015. Index år 2001=100

         

Hallands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

102

103

105

103

2003

106

109

108

108

2004

113

111

111

112

2005

120

116

114

116

2006

120

119

117

118

2007

125

124

120

123

2008

131

131

128

130

2009

134

133

133

133

2010

138

137

139

137

2011

142

141

144

142

2012

146

145

148

146

2013

149

147

152

148

2014

151

152

155

152

2015

157

158

159

157

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

102

103

2003

108

105

105

106

2004

113

108

107

110

2005

117

112

110

114

2006

121

116

114

118

2007

126

122

121

123

2008

130

127

129

129

2009

132

130

130

132

2010

134

132

133

135

2011

138

137

138

139

2012

141

142

141

144

2013

143

144

143

146

2014

147

148

146

150

2015

149

153

80

154

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta