Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2017-12-19
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2018, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 187,6 90
Halmstad 197,2 94
Hylte 168,5 81
Kungsbacka 242,1 116
Laholm 183,5 88
Varberg 206,8 99
Hallands län 207,0 99
Riket 208,8 100
Skattekraft 2007-2018. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 133,8 138,9 147,1 153,8 155,8 158,5 163,1 169,2 173,1 175,8 182,3 187,6
Halmstad 144,6 149,4 156,9 164,6 165,6 168,8 171,9 176,9 181,5 184,1 189,9 197,2
Hylte 134,7 138,9 146,1 151,9 152,3 157,0 159,2 165,6 167,5 164,9 167,3 168,5
Kungsbacka 170,4 176,8 186,1 196,5 196,1 200,1 205,8 213,5 220,1 225,9 233,8 242,1
Laholm 131,4 137,3 144,9 152,7 152,9 156,7 159,6 166,8 170,8 173,0 178,7 183,5
Varberg 142,0 147,8 155,0 164,7 167,5 169,8 174,8 181,1 186,1 192,6 200,2 206,8
Hallands län 147,5 153,0 161,0 169,7 170,8 174,1 178,4 184,8 189,7 193,7 200,2 207,0
Riket 152,4 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8
Utveckling av skattekraften 2007-2018. Index riket=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 88 88 89 89 90 90 91 91 91 91 90 90
Halmstad 95 95 95 95 95 96 95 95 95 95 94 94
Hylte 88 88 88 88 88 89 88 89 88 85 83 81
Kungsbacka 112 112 113 114 113 114 114 115 116 116 116 116
Laholm 86 87 88 88 88 89 89 90 90 89 89 88
Varberg 93 94 94 95 96 96 97 98 98 99 99 99
Hallands län 97 97 97 98 98 99 99 99 100 100 99 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta