Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2020, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Falkenberg 198,8 90
Halmstad 207,2 94
Hylte 181,0 82
Kungsbacka 256,2 116
Laholm 192,5 87
Varberg 218,9 99
Hallands län 218,7 99
Riket 221,1 100
Skattekraft 2009-2020. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 147,1 153,8 155,8 158,5 163,1 169,2 173,1 175,8 182,3 187,6 193,9 198,8
Halmstad 156,9 164,6 165,6 168,8 171,9 176,9 181,5 184,1 189,9 197,2 203,9 207,2
Hylte 146,1 151,9 152,3 157,0 159,2 165,6 167,5 164,9 167,3 168,5 176,2 181,0
Kungsbacka 186,1 196,5 196,1 200,1 205,8 213,5 220,1 225,9 233,8 242,1 248,4 256,2
Laholm 144,9 152,7 152,9 156,7 159,6 166,8 170,8 173,0 178,7 183,5 187,7 192,5
Varberg 155,0 164,7 167,5 169,8 174,8 181,1 186,1 192,6 200,2 206,8 213,1 218,9
Hallands län 161,0 169,7 170,8 174,1 178,4 184,8 189,7 193,7 200,2 207,0 213,4 218,7
Riket 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1
Utveckling av skattekraften 2009-2020. Index riket=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falkenberg 89 89 90 90 91 91 91 91 90 90 90 90
Halmstad 95 95 95 96 95 95 95 95 94 94 95 94
Hylte 88 88 88 89 88 89 88 85 83 81 82 82
Kungsbacka 113 114 113 114 114 115 116 116 116 116 115 116
Laholm 88 88 88 89 89 90 90 89 89 88 87 87
Varberg 94 95 96 96 97 98 98 99 99 99 99 99
Hallands län 97 98 98 99 99 99 100 100 99 99 99 99
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta