Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2020-04-23
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2019

Kommun/Region Fritidshus
Bjurholm 550
Dorotea 1 207
Lycksele 1 618
Malå 425
Nordmaling 1 709
Norsjö 954
Robertsfors 1 827
Skellefteå 7 587
Sorsele 1 153
Storuman 4 200
Umeå 5 192
Vilhelmina 3 444
Vindeln 1 103
Vännäs 583
Åsele 919
Västerbottens län 32 471
Riket 606 920
Antal fritidshus 2010-2019

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 472 472 476 491 496 497 493 502 544 550
Dorotea 956 948 981 996 1 016 1 038 1 051 1 063 1 194 1 207
Lycksele 1 439 1 395 1 412 1 413 1 414 1 435 1 457 1 477 1 613 1 618
Malå 348 348 349 357 360 370 384 384 415 425
Nordmaling 1 551 1 568 1 602 1 622 1 621 1 644 1 630 1 637 1 719 1 709
Norsjö 853 841 869 882 879 888 897 897 951 954
Robertsfors 1 740 1 717 1 719 1 724 1 699 1 733 1 730 1 753 1 813 1 827
Skellefteå 7 097 7 087 7 176 7 204 7 235 7 339 7 337 7 327 7 557 7 587
Sorsele 938 917 937 957 983 1 003 1 028 1 039 1 146 1 153
Storuman 3 485 3 526 3 599 3 660 3 684 3 758 3 836 3 904 4 119 4 200
Umeå 4 977 4 978 4 948 4 927 4 923 4 714 4 693 4 722 5 229 5 192
Vilhelmina 2 601 2 625 2 688 2 753 2 766 2 847 2 883 2 929 3 381 3 444
Vindeln 995 995 1 020 1 045 1 046 1 045 1 058 1 064 1 114 1 103
Vännäs 560 554 537 547 543 545 545 553 572 583
Åsele 706 690 712 730 741 762 774 766 918 919
Västerbottens län 28 718 28 661 29 025 29 308 29 406 29 618 29 796 30 017 32 285 32 471
Riket 564 705 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920
Utveckling av antalet fritidshus 2010-2098. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bjurholm 100 100 101 104 105 105 104 106 115 117
Dorotea 100 99 103 104 106 109 110 111 125 126
Lycksele 100 97 98 98 98 100 101 103 112 112
Malå 100 100 100 103 103 106 110 110 119 122
Nordmaling 100 101 103 105 105 106 105 106 111 110
Norsjö 100 99 102 103 103 104 105 105 111 112
Robertsfors 100 99 99 99 98 100 99 101 104 105
Skellefteå 100 100 101 102 102 103 103 103 106 107
Sorsele 100 98 100 102 105 107 110 111 122 123
Storuman 100 101 103 105 106 108 110 112 118 121
Umeå 100 100 99 99 99 95 94 95 105 104
Vilhelmina 100 101 103 106 106 109 111 113 130 132
Vindeln 100 100 103 105 105 105 106 107 112 111
Vännäs 100 99 96 98 97 97 97 99 102 104
Åsele 100 98 101 103 105 108 110 108 130 130
Västerbottens län 100 100 101 102 102 103 104 105 112 113
Riket 100 100 101 101 101 102 102 102 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta