Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Statsbidrag för kulturmiljövår…

Statsbidrag för kulturmiljövård

Senast uppdaterad 2016-12-13
Förklaring

Det statliga stödet till kulturmiljövård fördelas av Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljövårdsanslaget används huvudsakligen till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Det används även till bildande av kulturreservat, kunskapsunderlag och vissa arkeologiska åtgärder. Den största delen av bidraget fördelas av Riksantikvarieämbetet till landets länsstyrelser som i sin tur beslutar om insatser regionalt. Ansvarig för statistiken är Kulturanalys.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2015* Kronor per invånare

Region Kronor per invånare
Stockholms län 7
Uppsala län 32
Södermanlands län 33
Östergötlands län 30
Jönköpings län 31
Kronobergs län 37
Kalmar län 49
Gotlands län 159
Blekinge län 74
Skåne län 9
Hallands län 22
Västra Götalands län 13
Värmlands län 19
Örebro län 32
Västmanlands län 42
Dalarnas län 23
Gävleborgs län 31
Västernorrlands län 35
Jämtlands län 30
Västerbottens län 28
Norrbottens län 30
Riket 21
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2009-2015*. Kronor per invånare

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 7 6 6 6 5 7 7
Uppsala län 19 19 26 29 31 25 32
Södermanlands län 31 32 32 30 24 27 33
Östergötlands län 27 24 26 28 24 26 30
Jönköpings län 38 36 37 34 29 29 31
Kronobergs län 51 45 47 55 40 36 37
Kalmar län 53 38 43 43 44 40 49
Gotlands län 122 129 140 124 124 121 159
Blekinge län 46 37 35 30 28 44 74
Skåne län 8 9 9 8 8 9 9
Hallands län 27 23 25 22 23 23 22
Västra Götalands län 15 12 12 12 12 13 13
Värmlands län 33 29 26 20 24 25 19
Örebro län 20 22 27 25 25 27 32
Västmanlands län 50 48 42 44 44 39 42
Dalarnas län 48 39 33 26 29 27 23
Gävleborgs län 27 30 28 30 32 28 31
Västernorrlands län 27 27 31 34 27 28 35
Jämtlands län 58 59 48 40 34 36 30
Västerbottens län 22 29 24 26 23 28 28
Norrbottens län 34 31 30 24 26 25 30
Riket 22 20 20 20 19 19 21
Statliga bidrag till kulturmiljöfrågor 2009-2015*. Kronor per invånare. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 100 89 81 82 74 95 109
Uppsala län 100 105 137 156 168 136 171
Södermanlands län 100 101 103 97 78 86 107
Östergötlands län 100 89 95 101 87 97 109
Jönköpings län 100 95 97 90 77 77 81
Kronobergs län 100 88 92 108 78 71 71
Kalmar län 100 73 81 82 83 76 93
Gotlands län 100 106 114 102 101 99 130
Blekinge län 100 80 77 65 62 97 162
Skåne län 100 109 114 102 101 113 118
Hallands län 100 88 94 83 87 86 84
Västra Götalands län 100 78 82 80 80 88 87
Värmlands län 100 89 80 60 72 78 59
Örebro län 100 112 137 127 129 135 163
Västmanlands län 100 95 83 86 87 78 84
Dalarnas län 100 81 68 54 60 56 49
Gävleborgs län 100 109 104 111 117 104 115
Västernorrlands län 100 103 118 126 100 106 133
Jämtlands län 100 102 83 70 59 62 52
Västerbottens län 100 131 110 118 105 127 126
Norrbottens län 100 90 88 70 76 73 86
Riket 100 92 92 89 85 88 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta