Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2018-05-23
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2017

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Bjurholm 12
Dorotea 8
Lycksele 7
Malå 8
Nordmaling 4
Norsjö 9
Robertsfors 7
Skellefteå 7
Sorsele 7
Storuman 7
Umeå 10
Vilhelmina 7
Vindeln 9
Vännäs 11
Åsele 12
Västerbottens län 9
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 9 9 10 10 12 12 11 13 14 13 12 12 12
Dorotea 7 9 10 10 11 12 13 12 12 14 13 12 8
Lycksele 7 7 .. 17 8 9 9 8 7 8 8 8 7
Malå 6 6 6 7 7 10 7 8 8 9 9 10 8
Nordmaling 6 6 .. 6 9 9 8 7 6 6 8 7 4
Norsjö 10 9 10 10 9 10 9 9 10 11 11 10 9
Robertsfors 8 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 7
Skellefteå 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 11 10 7
Sorsele 13 10 10 9 10 10 11 11 10 9 8 9 7
Storuman 5 5 5 5 6 6 7 7 6 7 8 8 7
Umeå 11 11 11 11 11 11 11 12 12 11 12 12 10
Vilhelmina 8 7 8 11 8 10 10 9 9 8 8 7 7
Vindeln 8 7 8 8 8 5 7 9 6 13 11 10 9
Vännäs 11 10 11 11 11 10 10 11 11 12 14 16 11
Åsele 9 11 11 12 12 13 12 12 12 13 14 11 12
Västerbottens län 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 9
Riket 8 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Index år 2005=100

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 103 107 114 133 138 124 146 151 150 130 139 137
Dorotea 100 127 138 135 144 167 181 162 164 184 170 161 112
Lycksele 100 100 .. 254 119 134 134 117 115 116 118 117 110
Malå 100 100 97 103 104 156 105 125 131 139 148 158 128
Nordmaling 100 104 .. 104 152 152 148 114 112 101 132 123 65
Norsjö 100 96 99 102 96 98 98 96 101 110 113 107 91
Robertsfors 100 89 85 90 92 89 94 115 112 106 112 107 90
Skellefteå 100 98 96 96 97 93 94 92 93 91 109 101 72
Sorsele 100 80 80 69 79 79 85 84 78 73 64 70 58
Storuman 100 98 98 100 106 120 123 128 118 127 145 142 121
Umeå 100 99 98 101 102 104 104 107 109 101 108 107 95
Vilhelmina 100 79 89 132 97 120 117 108 101 94 95 83 83
Vindeln 100 97 108 112 106 66 100 127 73 174 147 127 119
Vännäs 100 93 101 98 99 96 92 100 103 108 134 151 101
Åsele 100 123 124 133 142 146 137 143 133 154 157 123 142
Västerbottens län 100 98 97 105 102 103 104 105 105 102 112 109 90
Riket 100 97 95 96 96 93 92 89 88 .. 101 77 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta