Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 1 006
Dorotea 970
Lycksele 1 518
Malå 1 552
Nordmaling 930
Norsjö 1 116
Robertsfors 1 157
Skellefteå 1 580
Sorsele 1 441
Storuman 1 860
Umeå 2 603
Vilhelmina 1 103
Vindeln 1 003
Vännäs 1 029
Åsele 1 807
Västerbottens län 1 378
Riket 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 820 794 882 876 849 928 896 905 943 938 1 006
Dorotea 1 306 1 261 1 274 1 263 1 327 1 376 1 596 1 446 1 343 1 407 970
Lycksele 1 263 1 196 1 217 1 297 1 272 1 297 1 190 1 212 1 214 1 155 1 518
Malå 742 804 828 867 904 1 368 1 357 1 391 1 463 1 664 1 552
Nordmaling 493 620 621 700 755 838 783 764 913 901 930
Norsjö 1 021 1 018 1 105 1 152 1 093 1 122 1 126 1 088 1 215 1 077 1 116
Robertsfors 821 784 824 911 896 1 027 1 118 1 128 982 1 100 1 157
Skellefteå 1 436 1 446 1 422 1 453 1 488 1 548 1 605 1 581 1 572 1 556 1 580
Sorsele 1 140 1 090 869 1 029 1 398 958 1 118 1 176 1 674 1 303 1 441
Storuman 710 783 713 823 904 947 1 241 1 289 1 395 1 503 1 860
Umeå 1 729 1 750 1 790 1 868 2 109 2 522 3 037 2 865 2 850 2 541 2 603
Vilhelmina 1 303 1 259 1 224 1 338 1 313 1 246 1 232 1 298 1 129 1 061 1 103
Vindeln 913 934 885 927 971 993 1 040 1 040 1 001 1 046 1 003
Vännäs 924 806 796 850 872 910 981 984 1 047 1 026 1 029
Åsele 1 632 1 615 1 543 1 627 1 789 1 759 2 103 1 928 1 754 1 692 1 807
Västerbottens län 1 084 1 077 1 066 1 132 1 196 1 256 1 362 1 340 1 366 1 331 1 378
Riket 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 100 97 108 107 104 113 109 110 115 114 123
Dorotea 100 97 98 97 102 105 122 111 103 108 74
Lycksele 100 95 96 103 101 103 94 96 96 91 120
Malå 100 108 112 117 122 184 183 187 197 224 209
Nordmaling 100 126 126 142 153 170 159 155 185 183 189
Norsjö 100 100 108 113 107 110 110 107 119 105 109
Robertsfors 100 95 100 111 109 125 136 137 120 134 141
Skellefteå 100 101 99 101 104 108 112 110 109 108 110
Sorsele 100 96 76 90 123 84 98 103 147 114 126
Storuman 100 110 100 116 127 133 175 182 196 212 262
Umeå 100 101 104 108 122 146 176 166 165 147 151
Vilhelmina 100 97 94 103 101 96 95 100 87 81 85
Vindeln 100 102 97 102 106 109 114 114 110 115 110
Vännäs 100 87 86 92 94 98 106 106 113 111 111
Åsele 100 99 95 100 110 108 129 118 107 104 111
Västerbottens län 100 99 98 104 110 116 126 124 126 123 127
Riket 100 100 102 104 108 109 112 113 118 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta