Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2019-12-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2018/2019

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Bjurholm

.

.

.

.

.

.

.

Dorotea

.

.

.

.

.

.

.

Lycksele

167

154

.

.

92,2

.

.

Malå

.

.

.

.

.

.

.

Nordmaling

.

.

.

.

.

.

.

Norsjö

.

.

.

.

.

.

.

Robertsfors

.

.

.

.

.

.

.

Skellefteå

628

578

356

222

92,0

61,6

38,4

Sorsele

.

.

.

.

.

.

.

Storuman

26

26

.

.

100,0

.

.

Umeå

1 201

1 146

819

327

95,4

71,5

28,5

Vilhelmina

83

81

.

.

97,6

.

.

Vindeln

.

.

.

.

.

.

.

Vännäs

110

109

.

.

99,1

.

.

Åsele

.

.

.

.

.

.

.

Västerbottens län

2 215

2 094

1 326

768

94,5

63,3

36,7

Riket

84 360

76 847

53 169

23 678

91,1

69,2

30,8

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjurholm . . . . . .
Dorotea . . . . . .
Lycksele 39,3 41,9 44,5 36,6 . .
Malå . . . . . .
Nordmaling . . . . . .
Norsjö 0,0 31,6 . . . .
Robertsfors . . . . . .
Skellefteå 55,2 56,4 54,6 52,3 55,5 61,6
Sorsele . . . . . .
Storuman 70,4 55,2 62,5 72,4 . .
Umeå 70,7 72,8 70,9 68,4 70,8 71,5
Vilhelmina 17,9 44,6 32,9 30,0 . .
Vindeln . . . 0 . .
Vännäs 12,9 19,1 21,6 12,0 . .
Åsele . . . . . .
Västerbottens län 57,4 60,3 58,8 56,5 59,8 63,3
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2018/2019. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjurholm 100 . . . . .
Dorotea 100 . . . . .
Lycksele 100 107 113 93 . .
Malå 100 . . . . .
Nordmaling 100 . . . . .
Norsjö 100 . . . . .
Robertsfors 100 . . . . .
Skellefteå 100 102 99 95 101 112
Sorsele 100 . . . . .
Storuman 100 78 89 103 . .
Umeå 100 103 100 97 100 101
Vilhelmina 100 249 183 167 . .
Vindeln 100 . . . . .
Vännäs 100 148 167 93 . .
Åsele 100 . . . . .
Västerbottens län 100 105 102 98 104 110
Riket 100 102 103 104 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta