Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjurholm 37,5 40,0 33,3
Dorotea 0,0 0,0 14,3
Lycksele 45,8 35,2 40,2
Malå 46,7 0,0 33,3
Nordmaling 37,0 10,7 23,6
Norsjö 0,0 35,0 23,7
Robertsfors 35,3 33,3 34,0
Skellefteå 42,1 32,5 37,0
Sorsele 30,8 18,8 17,2
Storuman 41,7 15,2 29,0
Umeå 49,6 39,2 44,5
Vilhelmina 27,6 10,0 18,6
Vindeln 25,0 35,7 28,9
Vännäs 37,1 16,3 25,0
Åsele 33,3 38,5 36,4
Västerbottens län 43,4 32,4 37,8
Riket 51,4 39,5 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Bjurholm 34,5 21,1 26,7 29,2 42,4 32,0 20,8 27,6 20,0 19,0 33,3
Dorotea 41,3 23,5 39,6 25,0 25,0 12,5 32,1 25,9 21,1 33,3 14,3
Lycksele 39,9 34,8 29,4 32,9 28,7 33,6 28,1 37,7 40,2 46,4 40,2
Malå 24,3 34,2 15,6 28,9 22,5 20,0 11,8 23,3 22,6 20,0 33,3
Nordmaling 36,4 33,3 33,3 36,4 35,1 39,5 31,1 30,4 21,4 25,0 23,6
Norsjö 32,4 40,4 32,1 30,0 30,8 30,4 23,5 27,1 29,4 34,1 23,7
Robertsfors 30,5 35,8 29,3 34,8 26,9 17,3 26,1 33,9 24,6 26,4 34,0
Skellefteå 36,3 36,7 40,7 35,8 32,3 33,8 32,5 33,0 30,6 31,9 37,0
Sorsele 24,2 36,8 37,8 19,4 24,1 29,6 28,6 20,0 23,8 31,3 17,2
Storuman 34,0 33,3 38,0 35,2 36,4 40,9 17,7 24,2 42,2 14,5 29,0
Umeå 40,2 44,1 47,9 48,1 40,7 43,9 40,0 43,2 42,1 45,2 44,5
Vilhelmina 21,6 23,4 26,8 34,5 26,1 26,9 26,0 27,3 15,4 29,6 18,6
Vindeln 38,5 32,3 23,0 36,7 30,3 16,1 27,0 21,3 11,5 38,1 28,9
Vännäs 27,0 30,5 41,0 31,7 40,7 34,8 26,4 33,6 34,7 26,8 25,0
Åsele 27,6 35,0 18,4 43,8 38,5 23,1 22,5 22,2 18,2 33,3 36,4
Västerbottens län 36,6 38,3 40,2 40,0 35,4 36,5 33,6 36,4 34,5 37,2 37,8
Riket 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Bjurholm 100 61 77 85 123 93 60 80 58 55 97
Dorotea 100 57 96 61 61 30 78 63 51 81 35
Lycksele 100 87 74 82 72 84 70 94 101 116 101
Malå 100 141 64 119 93 82 48 96 93 82 137
Nordmaling 100 91 92 100 97 108 86 83 59 69 65
Norsjö 100 125 99 93 95 94 73 84 91 105 73
Robertsfors 100 117 96 114 88 57 86 111 81 87 111
Skellefteå 100 101 112 99 89 93 90 91 84 88 102
Sorsele 100 152 156 80 100 122 118 83 98 129 71
Storuman 100 98 112 104 107 120 52 71 124 43 85
Umeå 100 110 119 120 101 109 100 107 105 112 111
Vilhelmina 100 108 124 160 121 124 120 126 71 137 86
Vindeln 100 84 60 95 79 42 70 55 30 99 75
Vännäs 100 113 152 117 151 129 98 125 129 99 93
Åsele 100 127 67 159 139 84 82 81 66 121 132
Västerbottens län 100 105 110 109 97 100 92 99 94 102 103
Riket 100 103 107 110 105 104 103 104 110 109 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta