Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2019

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 701

7,7

1 475

16,4

215 364

10,7

122 693

18,3

Gymn högst 2 år

15 066

24,8

1 527

17,0

458 958

22,8

131 624

19,6

Gymn mer än 2 år

18 302

30,1

1 245

13,9

566 545

28,1

93 752

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

9 138

15,0

1 276

14,2

312 769

15,5

96 526

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

12 083

19,9

2 054

22,9

423 937

21,1

144 973

21,6

Forskarutbildning

1 101

1,8

513

5,7

24 140

1,2

15 674

2,3

Uppgift saknas

335

0,6

890

9,9

11 576

0,6

65 043

9,7

Befolkning 25-64 år

60 726

100

8 980

100

2 013 289

100

670 285

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

2 782

5,0

1 635

17,3

120 905

6,3

121 328

18,3

Gymn högst 2 år

10 081

18,0

1 381

14,6

333 673

17,3

111 883

16,9

Gymn mer än 2 år

12 960

23,1

1 109

11,7

467 470

24,3

91 145

13,8

Eftergymn mindre än 3 år

8 880

15,8

1 219

12,9

316 626

16,4

94 230

14,2

Eftergymn 3 år eller mer

20 168

35,9

2 927

31,0

659 598

34,3

188 022

28,4

Forskarutbildning

996

1,8

409

4,3

18 760

1,0

12 002

1,8

Uppgift saknas

242

0,4

760

8,1

7 922

0,4

43 655

6,6

Befolkning 25-64 år

56 109

100

9 440

100

1 924 954

100

662 265

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta