Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet, kön

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjurholm 37,5 40,0 33,3
Dorotea 0,0 0,0 14,3
Lycksele 45,8 35,2 40,2
Malå 46,7 0,0 33,3
Nordmaling 37,0 10,7 23,6
Norsjö 0,0 35,0 23,7
Robertsfors 35,3 33,3 34,0
Skellefteå 42,1 32,5 37,0
Sorsele 30,8 18,8 17,2
Storuman 41,7 15,2 29,0
Umeå 49,6 39,2 44,5
Vilhelmina 27,6 10,0 18,6
Vindeln 25,0 35,7 28,9
Vännäs 37,1 16,3 25,0
Åsele 33,3 38,5 36,4
Västerbottens län 43,4 32,4 37,8
Riket 51,4 39,5 45,5

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Bjurholm

42,1

28,6

33,3

41,7

50,0

46,7

25,0

33,3

33,3

50,0

37,5

Dorotea

47,8

46,2

58,8

38,5

33,3

27,3

47,1

26,7

25,0

54,5

0,0

Lycksele

51,4

37,0

43,5

42,0

36,5

40,0

32,9

47,5

42,6

58,7

45,8

Malå

36,4

33,3

29,4

27,8

28,6

33,3

20,0

40,0

35,7

35,7

46,7

Nordmaling

46,9

31,7

48,8

42,5

43,5

37,5

39,4

33,3

24,1

35,5

37,0

Norsjö

45,2

50,0

39,3

28,1

40,9

37,9

33,3

24,1

43,8

50,0

0,0

Robertsfors

43,9

40,8

32,5

36,5

28,6

25,5

32,1

42,5

31,3

28,6

35,3

Skellefteå

41,5

39,4

45,8

39,9

40,0

36,5

40,0

36,4

31,7

35,1

42,1

Sorsele

30,8

50,0

42,3

28,6

23,1

42,9

40,0

18,2

25,0

50,0

30,8

Storuman

60,9

41,0

45,7

52,2

34,8

55,3

25,0

25,7

65,0

14,8

41,7

Umeå

45,9

48,2

56,2

54,7

49,3

49,0

44,1

49,0

45,3

48,7

49,6

Vilhelmina

24,2

36,6

26,4

44,4

34,9

30,8

32,4

39,0

21,4

38,3

27,6

Vindeln

48,5

38,7

28,6

40,7

35,3

24,0

38,7

20,8

17,6

56,0

25,0

Vännäs

28,8

39,1

47,1

43,1

42,3

40,0

29,6

42,6

38,7

33,3

37,1

Åsele

37,5

21,1

19,0

61,1

42,9

31,6

28,6

20,0

40,0

55,6

33,3

Västerbottens län

43,5

42,6

47,3

46,3

42,8

41,6

39,8

41,5

38,2

42,6

43,4

Riket

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Bjurholm

20,0

16,7

25,0

16,7

33,3

10,0

18,8

18,2

5,9

6,7

40,0

Dorotea

34,8

9,5

29,0

9,1

17,6

4,8

9,1

25,0

14,3

10,0

0,0

Lycksele

28,8

32,9

16,2

22,5

23,0

27,5

23,4

28,6

37,0

35,3

35,2

Malå

6,7

35,0

7,1

30,0

19,2

9,1

5,3

8,7

11,8

0,0

0,0

Nordmaling

23,1

35,3

21,2

29,7

21,4

41,7

21,4

27,5

18,5

12,0

10,7

Norsjö

23,3

32,0

25,0

32,1

23,3

22,2

14,8

31,6

16,7

21,7

35,0

Robertsfors

17,1

30,4

26,9

32,5

25,0

5,9

22,0

18,2

18,2

24,0

33,3

Skellefteå

30,9

34,3

35,4

31,7

23,7

31,1

24,3

29,7

29,5

28,5

32,5

Sorsele

20,0

8,3

27,3

11,8

25,0

15,4

18,2

21,1

23,1

20,0

18,8

Storuman

11,1

26,2

30,6

4,0

37,2

24,4

14,3

22,2

24,0

14,3

15,2

Umeå

34,3

40,3

40,3

41,7

32,9

39,1

36,2

37,6

38,9

41,3

39,2

Vilhelmina

19,5

13,2

27,3

23,8

18,4

24,1

20,0

13,9

10,8

12,5

10,0

Vindeln

28,1

25,8

15,6

33,3

26,2

9,7

15,6

21,7

0,0

11,8

35,7

Vännäs

25,0

20,4

35,2

21,5

39,4

26,9

23,2

25,4

31,7

20,0

16,3

Åsele

15,4

47,6

17,6

21,4

33,3

15,0

15,8

23,5

0,0

11,1

38,5

Västerbottens län

29,6

34,2

33,4

33,6

28,4

31,5

27,7

31,3

30,9

31,3

32,4

Riket

35,1

36,8

38,3

38,9

37,1

36,9

36,7

36,9

40,0

38,9

39,5

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

                       

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Kvinnor

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Bjurholm

42,1

28,6

33,3

41,7

50,0

46,7

25,0

33,3

33,3

50,0

37,5

Dorotea

47,8

46,2

58,8

38,5

33,3

27,3

47,1

26,7

25,0

54,5

0,0

Lycksele

51,4

37,0

43,5

42,0

36,5

40,0

32,9

47,5

42,6

58,7

45,8

Malå

36,4

33,3

29,4

27,8

28,6

33,3

20,0

40,0

35,7

35,7

46,7

Nordmaling

46,9

31,7

48,8

42,5

43,5

37,5

39,4

33,3

24,1

35,5

37,0

Norsjö

45,2

50,0

39,3

28,1

40,9

37,9

33,3

24,1

43,8

50,0

0,0

Robertsfors

43,9

40,8

32,5

36,5

28,6

25,5

32,1

42,5

31,3

28,6

35,3

Skellefteå

41,5

39,4

45,8

39,9

40,0

36,5

40,0

36,4

31,7

35,1

42,1

Sorsele

30,8

50,0

42,3

28,6

23,1

42,9

40,0

18,2

25,0

50,0

30,8

Storuman

60,9

41,0

45,7

52,2

34,8

55,3

25,0

25,7

65,0

14,8

41,7

Umeå

45,9

48,2

56,2

54,7

49,3

49,0

44,1

49,0

45,3

48,7

49,6

Vilhelmina

24,2

36,6

26,4

44,4

34,9

30,8

32,4

39,0

21,4

38,3

27,6

Vindeln

48,5

38,7

28,6

40,7

35,3

24,0

38,7

20,8

17,6

56,0

25,0

Vännäs

28,8

39,1

47,1

43,1

42,3

40,0

29,6

42,6

38,7

33,3

37,1

Åsele

37,5

21,1

19,0

61,1

42,9

31,6

28,6

20,0

40,0

55,6

33,3

Västerbottens län

43,5

42,6

47,3

46,3

42,8

41,6

39,8

41,5

38,2

42,6

43,4

Riket

47,0

48,2

49,5

51,3

49,0

48,1

47,6

48,1

49,9

50,7

51,4

Kommun/Region

Läsår för avslutad utbildning

Män

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

Bjurholm

20,0

16,7

25,0

16,7

33,3

10,0

18,8

18,2

5,9

6,7

40,0

Dorotea

34,8

9,5

29,0

9,1

17,6

4,8

9,1

25,0

14,3

10,0

0,0

Lycksele

28,8

32,9

16,2

22,5

23,0