Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Västerbottens län    

Antal

Andelar (%)

Kvinnor      

Män            

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

4 517

6 358

10 875

6,9

9,2

8,1

Gymnasium högst 2 år

12 069

17 012

29 081

18,5

24,6

21,6

Gymnasium 3 år

13 785

18 941

32 726

21,1

27,3

24,3

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

10 051

10 433

20 484

15,4

15,1

15,2

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

22 479

13 842

36 321

34,5

20,0

27,0

Forskarutbildning

1 367

1 590

2 957

2,1

2,3

2,2

Uppgift saknas

910

1 098

2 008

1,4

1,6

1,5

Samtliga (hela befolkningen)

65 178

69 274

134 452

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

592 547

9,6

13,0

11,4

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 060 479

17,9

22,6

20,3

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 192 904

21,5

24,2

22,9

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

811 821

15,9

15,2

15,6

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 373 138

32,0

20,9

26,3

Forskarutbildning

29 808

39 075

68 883

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

117 867

1,9

2,6

2,3

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 217 639

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2008-2018

                       

Västerbottens län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

8,8

8,5

8,3

8,0

7,8

7,6

7,4

7,3

7,2

7,1

6,9

Gymnasium högst 2 år

29,6

28,5

27,2

26,2

25,1

24,1

22,8

21,8

20,7

19,6

18,5

Gymnasium 3 år

16,1

16,6

17,1

17,7

18,2

18,7

19,2

19,8

20,2

20,8

21,1

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,5

15,5

15,5

15,4

15,4

15,5

15,4

15,5

15,5

15,4

15,4

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

27,9

28,6

29,4

30,2

30,9

31,4

32,2

32,6

33,1

33,8

34,5

Forskarutbildning

1,3

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

2,1

Uppgift saknas

0,7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,2

1,3

1,4

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,1

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

10,2

10,0

9,7

9,4

9,2

Gymnasium högst 2 år

32,3

31,6

30,8

30,2

29,7

29,0

28,2

27,4

26,5

25,5

24,6

Gymnasium 3 år

19,8

20,3

21,0

21,7

22,4

23,1

23,9

24,7

25,6

26,5

27,3

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,4

14,5

14,6

14,9

15,0

15,0

15,1

15,1

15,1

15,1

15,1

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,5

17,9

18,2

18,4

18,6

18,9

19,1

19,3

19,5

19,6

20,0

Forskarutbildning

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Uppgift saknas

0,9

1,0

1,2

1,1

1,0

1,1

1,1

1,1

1,3

1,5

1,6

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

9,6

Gymnasium högst 2 år

26,7

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

17,9

Gymnasium 3 år

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

21,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

24,8

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

32,0

Forskarutbildning

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

Uppgift saknas

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

1,9

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

17,3

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

13,0

Gymnasium högst 2 år

28,6

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

22,6

Gymnasium 3 år

19,4

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

24,2

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,7

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,9

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

20,9

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

2,6

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2008=100

                       

Västerbottens län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

97

93

91

88

86

84

83

82

80

78

Gymnasium högst 2 år

100

96

92

88

85

81

77

74

70

66

63

Gymnasium 3 år

100

103

106

110

113

116

119

123

125

129

131

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

100

99

99

100

99

100

100

100

99

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

105

108

111

112

116

117

119

121

124

Forskarutbildning

100

112

121

128

134

140

148

149

150

154

159

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

96

92

88

84

81

78

76

74

72

70

Gymnasium högst 2 år

100

98

95

93

92

90

87

85

82

79

76

Gymnasium 3 år

100

103

106

110

113

117

121

125

129

134

138

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

101

104

105

105

105

105

105

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

105

106

108

109

110

111

112

114

Forskarutbildning

100

102

104

106

108

109

109

110

110

110

108

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

96

93

90

86

83

81

79

77

75

73

Gymnasium högst 2 år

100

96

93

89

86

83

80

77

74

70

67

Gymnasium 3 år

100

102

104

107

109

111

113

115

116

118

119

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

102

102

103

103

104

104

104

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

103

107

110

113

116

119

121

124

126

129

Forskarutbildning

100

106

111

116

121

125

130

134

137

141

145

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

85

83

81

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

93

91

89

87

84

82

79

Gymnasium 3 år

100

102

104

107

109

111

114

117

119

122

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

105

106

107

108

109

110

110

111

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

106

107

109

111

112

113

114

117

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

106

106

106

107

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta