Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

1

6

30

2

39

2 537

1,5

Fagersta

14

 

12

 

26

3 137

0,8

Hallstahammar

 

 

2

 

2

2 690

0,1

Kungsör

27

 

1

 

28

1 223

2,3

Köping

4

 

21

1

26

5 632

0,5

Norberg

 

 

 

 

 

897

0,0

Sala

 

1

9

 

10

4 087

0,2

Skinnskatteberg

 

 

 

 

 

754

0,0

Surahammar

 

2

2

0

4

1 417

0,3

Västerås

11

104

266

33

414

34 693

1,2

Västmanlands län

57

111

341

36

545

57 067

1,0

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

10

11

122

16

159

2 565

6,2

Fagersta

18

4

18

1

41

3 132

1,3

Hallstahammar

1

3

13

 

17

2 738

0,6

Kungsör

64

2

8

 

74

1 255

5,9

Köping

13

5

42

3

63

5 648

1,1

Norberg

 

1

11

1

13

949

1,4

Sala

1

7

16

6

30

4 075

0,7

Skinnskatteberg

 

 

3

 

3

744

0,4

Surahammar

 

6

6

 

12

1 374

0,9

Västerås

34

346

1 089

120

1 589

35 171

4,5

Västmanlands län

141

385

1 328

147

2 001

57 651

3,5

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

11

17

152

18

198

5 102

3,9

Fagersta

32

4

30

1

67

6 269

1,1

Hallstahammar

1

3

15

0

19

5 428

0,4

Kungsör

91

2

9

0

102

2 478

4,1

Köping

17

5

63

4

89

11 280

0,8

Norberg

0

1

11

1

13

1 846

0,7

Sala

1

8

25

6

40

8 162

0,5

Skinnskatteberg

0

0

3

0

3

1 498

0,2

Surahammar

0

8

8

0

16

2 791

0,6

Västerås

45

450

1 355

153

2 003

69 864

2,9

Västmanlands län

198

496

1 669

183

2 546

114 718

2,2

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

 

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

1

6

30

2

39

2 537

1,5

Fagersta

14

 

12

 

26

3 137

0,8

Hallstahammar

 

 

2

 

2

2 690

0,1

Kungsör

27

 

1

 

28

1 223

2,3

Köping

4

 

21

1

26

5 632

0,5

Norberg

 

 

 

 

 

897

0,0

Sala

 

1

9

 

10

4 087

0,2

Skinnskatteberg

 

 

 

 

 

754

0,0

Surahammar

 

2

2

0

4

1 417

0,3

Västerås

11

104

266

33

414

34 693

1,2

Västmanlands län

57

111

341

36

545

57 067

1,0

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

10

11

122

16

159

2 565

6,2

Fagersta

18

4

18

1

41

3 132

1,3

Hallstahammar

1

3

13

 

17

2 738

0,6

Kungsör

64

2

8

 

74

1 255

5,9

Köping

13

5

42

3

63

5 648

1,1

Norberg

 

1

11

1

13

949

1,4

Sala

1

7

16

6

30

4 075

0,7

Skinnskatteberg

 

 

3

 

3

744

0,4

Surahammar

 

6

6

 

12

1 374

0,9

Västerås

34

346

1 089

120

1 589

35 171

4,5

Västmanlands län

141

385

1 328

147

2 001

57 651

3,5

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arboga

11

17

152

18

198

5 102

3,9

Fagersta

32

4

30

1

67

6 269

1,1

Hallstahammar

1

3

15

0

19

5 428

0,4

Kungsör

91

2

9

0

102

2 478

4,1

Köping

17

5

63

4

89

11 280

0,8

Norberg

0

1

11

1

13

1 846

0,7

Sala

1

8

25

6

40

8 162

0,5

Skinnskatteberg

0

0

3

0

3

1 498

0,2

Surahammar

0

8

8

0

16

2 791

0,6

Västerås

45

450

1 355

153

2 003

69 864

2,9

Västmanlands län

198

496

1 669

183

2 546

114 718

2,2

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta