Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2017

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arboga

211

93

 

4

308

2 537

12,1

Fagersta

193

45

 

 

238

3 137

7,6

Hallstahammar

159

22

 

 

181

2 690

6,7

Kungsör

56

18

 

 

74

1 223

6,1

Köping

358

126

2

3

489

5 632

8,7

Norberg

43

15

 

 

58

897

6,5

Sala

335

104

22

4

465

4 087

11,4

Skinnskatteberg

39

38

 

 

77

754

10,2

Surahammar

70

24

 

2

96

1 417

6,8

Västerås

2 825

1 048

63

16

3 952

34 693

11,4

Västmanlands län

4 289

1 533

87

29

5 938

57 067

10,4

Riket

180 054

80 884

4 906

3 259

269 103

2 358 756

11,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arboga

94

88

 

5

187

2 565

7,3

Fagersta

88

58

 

 

146

3 132

4,7

Hallstahammar

76

40

1

4

121

2 738

4,4

Kungsör

29

22

 

 

51

1 255

4,1

Köping

175

112

8

6

301

5 648

5,3

Norberg

26

13

 

 

39

949

4,1

Sala

159

102

7

5

273

4 075

6,7

Skinnskatteberg

20

21

 

 

41

744

5,5

Surahammar

37

29

 

3

69

1 374

5,0

Västerås

1 444

1 191

20

41

2 696

35 171

7,7

Totalt

2 148

1 676

36

64

3 924

57 651

6,8

Riket

101 234

82 033

3 148

4 970

191 385

2 563 610

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arboga

305

181

0

9

495

5 102

9,7

Fagersta

281

103

0

0

384

6 269

6,1

Hallstahammar

235

62

1

4

302

5 428

5,6

Kungsör

85

40

0

0

125

2 478

5,0

Köping

533

238

10

9

790

11 280

7,0

Norberg

69

28

0

0

97

1 846

5,3

Sala

494

206

29

9

738

8 162

9,0

Skinnskatteberg

59

59

0

0

118

1 498

7,9

Surahammar

107

53

0

5

165

2 791

5,9

Västerås

4 269

2 239

83

57

6 648

69 864

9,5

Västmanlands län

6 437

3 209

123

93

9 862

114 718

8,6

Riket

281 288

162 917

8 054

8 229

460 488

4 922 366

9,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2009-2017

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

273

281

303

325

309

305

295

308

308

Fagersta

218

243

249

219

237

238

241

246

238

Hallstahammar

204

209

194

199

221

222

206

199

181

Kungsör

81

87

80

79

78

85

75

73

74

Köping

479

474

478

514

514

527

508

510

489

Norberg

66

70

70

69

50

58

60

63

58

Sala

452

468

476

488

494

476

471

493

465

Skinnskatteberg

81

86

88

95

88

81

78

81

77

Surahammar

125

116

126

116

114

112

108

106

96

Västerås

3 310

3 481

3 777

3 786

3 789

3 727

3 709

3 834

3 952

Västmanlands län

5 289

5 515

5 841

5 890

5 894

5 831

5 751

5 913

5 938

Riket

240 505

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

269 103

Kommun/ Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

130

136

143

143

147

156

169

183

187

Fagersta

131

134

133

138

141

140

153

147

146

Hallstahammar

116

112

124

113

135

131

125

127

121

Kungsör

37

38

32

41

33

48

42

42

51

Köping

269

267

265

308

299

309

281

303

301

Norberg

39

36

40

44

34

51

43

36

39

Sala

244

238

255

253

258

271

270

263

273

Skinnskatteberg

32

30

32

32

37

34

38

44

41

Surahammar

53

59

66

66

64

72

74

75

69

Västerås

2 176

2 263

2 431

2 253

2 359

2 363

2 424

2 526

2 696

Västmanlands län

3 227

3 313

3 521

3 391

3 507

3 575

3 619

3 746

3 924

Riket

161 349

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

191 385

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arboga

403

417

446

468

456

461

464

491

495

Fagersta

349

377

382

357

378

378

394

393

384

Hallstahammar

320

321

318

312

356

353

331

326

302

Kungsör

118

125

112

120

111

133

117

115

125

Köping

748

741

743

822

813

836

789

813

790

Norberg

105