Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arboga 145 055
Fagersta 150 459
Hallstahammar 152 314
Kungsör 151 698
Köping 156 899
Norberg 170 778
Sala 154 013
Skinnskatteberg 161 695
Surahammar 150 352
Västerås 147 807
Västmanlands län 154 107
Riket 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 110 722 112 569 118 442 121 541 120 756 127 440 127 191 132 083 133 110 150 006 145 055
Fagersta 103 929 106 453 105 167 114 998 124 289 123 365 117 723 125 316 129 454 136 951 150 459
Hallstahammar 116 740 115 229 118 065 121 216 121 988 125 613 138 687 148 585 153 923 152 558 152 314
Kungsör 102 172 102 900 108 846 116 111 118 211 118 329 119 591 129 344 135 501 148 289 151 698
Köping 119 124 113 790 114 797 118 702 124 668 126 786 131 524 140 208 143 721 150 403 156 899
Norberg 117 814 122 073 121 971 119 392 119 055 124 819 139 448 148 591 161 043 150 526 170 778
Sala 113 856 125 643 114 156 126 698 126 244 127 139 137 908 137 371 140 363 151 163 154 013
Skinnskatteberg 101 692 104 772 110 457 123 707 142 246 148 125 144 000 142 362 157 254 158 444 161 695
Surahammar 101 706 110 070 112 873 113 707 117 626 119 868 131 324 143 362 155 511 162 999 150 352
Västerås 112 376 115 286 119 292 124 200 126 446 130 441 133 453 139 720 137 807 141 098 147 807
Västmanlands län 110 013 112 879 114 407 120 027 124 153 127 193 132 085 138 694 144 769 150 244 154 107
Riket 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 845
Kommunala kostnader för förskola 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 102 107 110 109 115 115 119 120 135 131
Fagersta 100 102 101 111 120 119 113 121 125 132 145
Hallstahammar 100 99 101 104 104 108 119 127 132 131 130
Kungsör 100 101 107 114 116 116 117 127 133 145 148
Köping 100 96 96 100 105 106 110 118 121 126 132
Norberg 100 104 104 101 101 106 118 126 137 128 145
Sala 100 110 100 111 111 112 121 121 123 133 135
Skinnskatteberg 100 103 109 122 140 146 142 140 155 156 159
Surahammar 100 108 111 112 116 118 129 141 153 160 148
Västerås 100 103 106 111 113 116 119 124 123 126 132
Västmanlands län 100 103 104 109 113 116 120 126 132 137 140
Riket 100 101 104 108 111 114 118 124 129 133 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta