Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arboga 117 561
Fagersta 125 944
Hallstahammar 114 330
Kungsör 117 267
Köping 107 537
Norberg 127 333
Sala 125 872
Skinnskatteberg 143 722
Surahammar 120 226
Västerås 97 166
Västmanlands län 119 696
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 73 907 78 633 82 192 87 940 88 279 89 755 94 438 105 497 117 822 116 865 117 561
Fagersta 81 174 83 907 84 443 89 768 85 203 89 885 97 699 100 797 110 629 114 375 125 944
Hallstahammar 84 282 89 382 90 291 90 978 88 013 89 669 91 416 93 272 100 468 110 441 114 330
Kungsör 77 429 82 022 88 451 91 036 91 413 93 602 96 714 93 236 104 624 115 212 117 267
Köping 88 888 91 432 91 845 91 386 94 735 95 318 96 111 97 276 103 105 104 972 107 537
Norberg 92 063 93 991 96 817 99 590 102 665 100 095 97 146 104 472 111 570 100 781 127 333
Sala 91 897 98 122 102 969 104 795 106 932 107 115 111 707 106 544 114 933 119 577 125 872
Skinnskatteberg 91 187 102 688 113 188 107 501 109 726 111 843 109 041 114 878 121 558 122 838 143 722
Surahammar 85 206 92 733 97 222 108 746 105 865 104 537 97 663 100 272 110 550 115 571 120 226
Västerås 73 928 79 546 80 785 80 306 82 372 85 275 86 585 87 615 91 374 95 614 97 166
Västmanlands län 83 996 89 246 92 820 95 205 95 520 96 709 97 852 100 386 108 663 111 625 119 696
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 106 111 119 119 121 128 143 159 158 159
Fagersta 100 103 104 111 105 111 120 124 136 141 155
Hallstahammar 100 106 107 108 104 106 108 111 119 131 136
Kungsör 100 106 114 118 118 121 125 120 135 149 151
Köping 100 103 103 103 107 107 108 109 116 118 121
Norberg 100 102 105 108 112 109 106 113 121 109 138
Sala 100 107 112 114 116 117 122 116 125 130 137
Skinnskatteberg 100 113 124 118 120 123 120 126 133 135 158
Surahammar 100 109 114 128 124 123 115 118 130 136 141
Västerås 100 108 109 109 111 115 117 119 124 129 131
Västmanlands län 100 106 111 113 114 115 116 120 129 133 143
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta