Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Företagskonkurser - månad

Företagskonkurser - månad

Senast uppdaterad 2020-01-16
Förklaring

Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten.

PDF
Diagram nuläge

Antal företagskonkurser månadsvis

                         

Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

214

183

197

253

256

264

177

180

200

265

233

186

Uppsala län

26

18

21

22

15

26

9

15

27

24

19

23

Södermanlands län

16

15

12

19

17

9

19

15

17

19

14

11

Östergötlands län

19

19

21

25

19

14

14

13

22

27

24

11

Jönköpings län

22

14

14

15

17

8

14

8

15

12

18

12

Kronobergs län

14

11

10

7

4

10

9

5

11

9

6

7

Kalmar län

11

9

13

18

11

18

9

9

12

21

11

10

Gotlands län

3

8

5

2

3

2

2

1

4

3

7

2

Blekinge län

6

7

6

3

7

2

3

8

5

10

10

5

Skåne län

85

88

92

77

79

91

72

55

94

123

93

92

Hallands län

11

19

11

15

12

16

12

8

11

25

19

6

Västra Götalands län

71

73

90

93

67

102

76

72

85

108

88

66

Värmlands län

5

12

20

11

12

13

11

15

19

13

14

9

Örebro län

12

16

17

22

21

12

14

9

17

17

21

14

Västmanlands län

14

12

11

16

20

11

11

5

20

20

8

14

Dalarnas län

21

9

15

9

12

12

9

6

7

14

12

10

Gävleborgs län

11

10

10

15

20

16

12

10

15

17

10

20

Västernorrlands län

12

7

20

15

16

8

16

6

9

17

15

10

Jämtlands län

6

7

6

9

8

8

5

2

3

10

6

7

Västerbottens län

12

8

8

8

11

8

10

5

11

13

16

8

Norrbottens län

6

8

15

13

6

14

10

14

5

14

12

6

Riket

597

553

614

667

633

664

514

461

609

781

656

529

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Region

2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

162

125

162

254

225

267

231

177

200

226

203

176

Uppsala län

18

15

22

38

23

15

13

10

18

21

20

11

Södermanlands län

6

18

9

14

21

21

15

16

16

14

24

21

Östergötlands län

19

18

13

15

16

22

19

10

16

24

24

18

Jönköpings län

13

11

11

15

17

14

17

10

14

18

25

17

Kronobergs län

11

8

7

5

5

10

7

9

10

10

17

6

Kalmar län

12

16

16

11

9

13

7

4

9

14

14

9

Gotlands län

7

4

1

1

3

5

4

1

0

3

4

1

Blekinge län

5

7

10

6

7

12

8

5

5

8

13

5

Skåne län

74

84

91

101

91

68

104

67

65

84

111

83

Hallands län

18

13

14

15

12

14

13

16

11

21

20

15

Västra Götalands län

82

51

91

106

105

101

84

86

61

77

113

100

Värmlands län

20

15

15

18

21

14

15

9

10

11

11

11

Örebro län

18

19

20

13

23

17

11

11

15

16

18

12

Västmanlands län

11

14

12

14

15

19

8

11

7

14

15

8

Dalarnas län

12

12

10

17

25

11

9

10

13

24

12

10

Gävleborgs län

8

9

12

11

24

21

11

17

15

20

20

19

Västernorrlands län

12

13

11

18

12

14

18

9

15

9

16

12

Jämtlands län

4

4

8

5

6

9

6

6

9

3

5

4

Västerbottens län

5

13

10

12

12

10

7

11

9

21

21

5

Norrbottens län

13

6

11

13

21

13

10

11

8

19

14

8

Riket

530

475

556

702

693

690

617

506

526

657

720

551

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta