Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

I program

Senast uppdaterad 2019-11-12
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

I arbetsmarknadsprogram Västmanlands län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2019

Jan      

Feb      

Mars    

April    

Maj      

Juni    

Juli    

Aug      

Sept    

Okt      

Nov      

Dec      

Arboga

327

326

320

313

295

303

309

297

292

 

 

 

Fagersta

449

466

442

452

434

427

436

427

439

 

 

 

Hallstahammar

300

303

299

284

256

247

246

248

260

 

 

 

Kungsör

291

296

290

279

276

263

269

258

258

 

 

 

Köping

648

669

664

626

579

558

579

563

569

 

 

 

Norberg

125

133

134

133

130

132

135

138

141

 

 

 

Sala

455

461

456

452

448

432

425

429

416

 

 

 

Skinnskatteberg

70

74

75

78

77

67

69

65

64

 

 

 

Surahammar

171

174

166

159

140

137

142

139

135

 

 

 

Västerås

3 400

3 483

3 476

3 339

3 177

3 033

3 026

3 053

3 143

 

 

 

Västmanlands län

6 236

6 385

6 322

6 115

5 812

5 599

5 636

5 617

5 717

 

 

 

Riket

162116

164258

164401

163580

160896

156468

155816

156819

160677

 

 

 

Länet, index riket=100

3,8

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

 

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2018

Jan      

Feb      

Mars    

April    

Maj      

Juni    

Juli    

Aug      

Sept    

Okt      

Nov      

Dec      

Arboga

387

382

344

335

316

307

298

291

307

311

319

324

Fagersta

499

499

508

506

471

433

407

434

443

446

443

438

Hallstahammar

341

354

349

327

326

290

283

276

295

297

292

292

Kungsör

275

276

295

274

265

256

256

260

255

261

277

276

Köping

666

673

686

661

645

620

611

621

605

616

617

629

Norberg

134

139

150

159

140

127

116

109

119

129

127

122

Sala

443

465

462

451

422

393

370

408

418

456

474

455

Skinnskatteberg

77

74

71

67

62

63

59

61

59

57

61

67

Surahammar

181

192

187

187

172

159

158

144

148

144

154

159

Västerås

3 422

3 500

3 455

3 356

3 206

3 072

2 967

2 952

3 130

3 204

3 318

3 275

Västmanlands län

6 425

6 554

6 507

6 323

6 025

5 720

5 525

5 556

5 779

5 921

6 082

6 037

Riket

171410

172731

171230

170198

164753

154350

151166

151419

154329

158313

160524

158701

Länet, index riket=100

3,7

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,8

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

 

I arbetsmarknadsprogram Västmanlands län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2019

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Arboga

327

326

320

313

295

303

309

297

292

299

 

 

Fagersta

449

466

442

452

434

427

436

427

439

437

 

 

Hallstahammar

300

303

299

284

256

247

246

248

260

278

 

 

Kungsör

291

296

290

279

276

263

269

258

258

272

 

 

Köping

648

669

664

626

579

558

579

563

569

596

 

 

Norberg

125

133

134

133

130

132

135

138

141

151

 

 

Sala

455

461

456

452

448

432

425

429

416

428

 

 

Skinnskatteberg

70

74

75

78

77

67

69

65

64

59

 

 

Surahammar

171

174

166

159

140

137

142

139

135

141

 

 

Västerås

3 400

3 483

3 476

3 339

3 177

3 033

3 026

3 053

3 143

3 191

 

 

Västmanlands län

6 236

6 385

6 322

6 115

5 812

5 599

5 636

5 617

5 717

5 852

 

 

Riket

162116

164258

164401

163580

160896

156468

155816

156819

160677

164367

 

 

Länet, index riket=100

3,8

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2018

Jan     

Feb     

Mars   

April   

Maj     

Juni  

Juli   

Aug     

Sept   

Okt     

Nov    

Dec     

Arboga

387

382

344

335

316

307

298

291

307

311

319

324

Fagersta

499

499

508

506

471

433

407

434

443

446

443

438

Hallstahammar

341

354

349

327

326

290

283

276

295

297

292

292

Kungsör

275

276

295

274

265

256

256

260

255

261

277

276

Köping

666

673

686

661

645

620

611

621

605

616

617

629

Norberg

134

139

150

159

140

127

116

109

119

129

127

122

Sala

443

465

462

451

422

393

370

408

418

456

474

455

Skinnskatteberg

77

74

71

67

62

63

59

61

59

57

61

67

Surahammar

181

192

187

187

172

159

158

144

148

144

154

159

Västerås

3 422

3 500

3 455

3 356

3 206

3 072

2 967

2 952

3 130

3 204

3 318

3 275

Västmanlands län

6 425

6 554

6 507

6 323

6 025

5 720

5 525

5 556

5 779

5 921

6 082

6 037

Riket

171410

172731

171230

170198

164753

154350

151166

151419

154329

158313

160524

158701

Länet, index riket=100

3,7

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,8

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta