Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2020-01-20
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

201901

5 016

5 016

201902

5 244

5 244

201903

5 780

5 780

201904

11 996

11 996

201905

12 914

12 914

201906

12 198

12 198

201907

11 709

11 709

201908

10 479

10 479

201909

10 853

10 853

201910

11 253

11 253

201911

5 880

5 880

201912

5 811

5 811

2019 Totalt

109 133

109 133

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

201801

5 928

5 928

201802

5 357

5 357

201803

6 940

6 940

201804

12 871

12 871

201805

11 436

11 436

201806

11 991

11 991

201807

13 026

13 026

201808

9 126

9 126

201809

11 986

11 986

201810

12 127

12 127

201811

5 772

5 772

201812

5 832

5 832

2018 Totalt

112 392

112 392

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta