Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser fördelade ef…

Företagskonkurser fördelade efter storleksklass

Senast uppdaterad 2020-03-27
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge
Antal företagskonkurser efter region och storleksklasser 2019

Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50- anställda Totalt
Stockholms län 1 439 743 252 138 49 20 2 641
Uppsala län 129 80 21 9 6 0 245
Södermanlands län 83 72 16 10 4 0 185
Östergötlands län 97 77 33 9 8 5 229
Jönköpings län 94 51 17 7 4 0 173
Kronobergs län 49 40 7 4 2 1 103
Kalmar län 74 56 11 8 3 1 153
Gotlands län 26 9 4 0 3 0 42
Blekinge län 22 30 11 8 2 2 75
Skåne län 520 378 93 33 21 9 1 054
Hallands län 78 61 17 5 3 1 165
Västra Götalands län 538 320 72 47 24 3 1 004
Värmlands län 75 56 12 10 3 0 156
Örebro län 88 72 15 12 4 1 192
Västmanlands län 64 68 19 4 6 1 162
Dalarnas län 50 61 11 9 3 2 136
Gävleborgs län 75 55 23 10 3 1 167
Västernorrlands län 62 62 21 6 3 0 154
Jämtlands län 31 27 11 7 2 0 78
Västerbottens län 50 44 16 5 3 0 118
Norrbottens län 64 38 16 8 0 0 126
Riket 3 708 2 400 698 349 156 47 7 358

Företagskonkurser 1999-2019 efter storleksklasser

               

Västra Götalands län

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1999

702

308

106

32

16

7

1 171

2000

723

285

94

52

16

2

1 172

2001

718

284

105

56

32

8

1 203

2002

728

311

101

68

34

7

1 249

2003

706

274

103

63

47

14

1 207

2004

686

308

99

56

27

7

1 183

2005

631

250

64

38

17

8

1 008

2006

558

262

84

31

21

2

958

2007

517

233

61

28

10

4

853

2008

476

303

84

52

27

7

949

2009

531

367

127

66

38

7

1 136

2010

658

340

104

48

18

10

1 178

2011

543

347

82

55

22

6

1 055

2012

597

333

100

45

25

5

1 105

2013

644

337

115

62

40

7

1 205

2014

571

307

85

49

21

3

1 036

2015

532

322

101

39

18

3

1 015

2016

501

242

85

46

8

3

885

2017

453

291

68

36

15

1

864

2018

580

321

90

46

14

6

1 057

2019

538

320

72

47

24

3

1 004

Riket

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1999

3 988

1 764

527

225

116

25

6 645

2000

3 987

1 819

510

286

94

36

6 732

2001

4 168

2 011

647

344

212

51

7 433

2002

4 553

2 005

652

420

232

68

7 930

2003

4 811

1 984

735

419

225

63

8 237

2004

4 573

1 969

592

323

153

39

7 649

2005

4 108

1 807

487

255

102

25

6 784

2006

3 600

1 763

485

198

96

18

6 160

2007

3 322

1 724

454

181

94

16

5 791

2008

3 157

2 089

603

274

137

38

6 298

2009

3 719

2 447

774

431

215

52

7 638

2010

3 931

2 159

685

318

145

36

7 274

2011

3 506

2 356

667

282

118

29

6 958

2012

3 656

2 539

731

344

146

55

7 471

2013

3 919

2 442

749

388

160

43

7 701

2014

3 799

2 233

651

299

147

25

7 154

2015

3 429

2 074

567

223

118

15

6 426

2016

3 197

1 859

542

286

109

26

6 019

2017

3 372

2 043

574

258

119

28

6 394

2018

3 830

2 321

594

316

124

38

7 223

2019

3 708

2 400

698

349

156

47

7 358

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta