Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2020-03-30
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2019 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Västra Götalands län

Riket

Västra Götalands län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

14

113

1,4

1,5

Tillverkning, gruvor och energi

80

398

8,0

5,4

Byggindustri

161

1 351

16,0

18,4

Handel

222

1 552

22,1

21,1

Hotell o restaurang

71

622

7,1

8,5

Transport

55

348

5,5

4,7

Finansiell verksamhet

15

101

1,5

1,4

Fastighetsbolag, företagstjänster

162

1 364

16,1

18,5

Utbildning, hälso- och sjukvård

36

279

3,6

3,8

Samhälleliga o personliga tjänster

94

677

9,4

9,2

Uppgift saknas

94

553

9,4

7,5

Totalt

1 004

7 358

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2009-2019 efter näringsgren

 

                     

Västra Götalands län

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

9

19

14

20

14

13

11

13

6

9

14

Tillverkning, gruvor och energi

110

84

81

96

88

78

71

57

54

59

80

Byggindustri

146

185

153

158

215

190

159

136

147

199

161

Handel

317

267

252

259

282

230

278

204

215

255

222

Hotell o restaurang

69

86

63

54

68

81

84

57

79

91

71

Transport

47

55

49

53

70

49

52

54

49

42

55

Finansiell verksamhet

10

10

16

19

14

15

13

11

13

9

15

Fastighetsbolag, företagstjänster

184

219

181

189

201

171

162

157

140

181

162

Utbildning, hälso- och sjukvård

16

24

20

20

15

32

22

17

30

32

36

Samhälleliga o personliga tjänster

76

73

80

77

111

89

75

82

75

92

94

Uppgift saknas

152

156

146

160

127

88

88

97

56

88

94

Totalt

1136

1178

1055

1105

1205

1036

1015

885

864

1 057

1 004

Riket

 

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

113

Tillverkning, gruvor och energi

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

398

Byggindustri

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

1 351

Handel

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

1 552

Hotell o restaurang

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

622

Transport

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

348

Finansiell verksamhet

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

101

Fastighetsbolag, företagstjänster

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

1 364

Utbildning, hälso- och sjukvård

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

279

Samhälleliga o personliga tjänster

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

677

Uppgift saknas

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

553

Totalt

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

7 358

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av konkurser 2009-2019 efter näringsgren. Index år 2009=100

 

                     

Västra Götalands län

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

211

156

222

156

144

122

144

67

100

156

Tillverkning, gruvor och energi

100

76

74

87

80

71

65

52

49

54

73

Byggindustri

100

127

105

108

147

130

109

93

101

136

110

Handel

100

84

79

82

89

73

88

64

68

80

70

Hotell o restaurang

100

125

91

78

99

117

122

83

114

132

103

Transport

100

117

104

113

149

104

111

115

104

89

117

Finansiell verksamhet

100

100

160

190

140

150

130

110

130

90

150

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

119

98

103

109

93

88

85

76

98

88

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

150

125

125

94

200

138

106

188

200

225

Samhälleliga o personliga tjänster

100

96

105

101

146

117

99

108

99

121

124

Uppgift saknas

100

103

96

105

84

58

58

64

37

58

62

Totalt

100

104

93

97

106

91

89

78

76

93

88

Riket

 

Bransch

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

145

127

121

147

120

114

88

95

115

131

Tillverkning, gruvor och energi

100

81

72

77

78

72

65

59

55

60

62

Byggindustri

100

105

108

122

130

128

106

108

126

136

137

Handel

100

82

84

89

98

87

83

72

80

82

84

Hotell o restaurang

100

111

110

100

105

107

101

92

111

128

134

Transport

100

95

87

99

106

91

91

78

80

98

94

Finansiell verksamhet

100

85

112

101

112

120

105

115

85

99

111

Fastighetsbolag, företagstjänster

100

101

94

102

112

105

96

90

89

97

106

Utbildning, hälso- och sjukvård

100

98

104

131

141

132

110

108

150

185

210

Samhälleliga o personliga tjänster

100

108

101

101

118

115

103

94

107

120

129

Uppgift saknas

100

95

79

90

62

54

43

44

38

59

46

Totalt

100

95

91

98

101

94

84

79

84

95

96

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta