Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2018 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Västra Götalands län

Riket

Västra Götalands län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

9

99

0,9

1,4

Tillverkning, gruvor och energi

59

385

5,6

5,3

Byggindustri

199

1 338

18,8

18,5

Handel

255

1 502

24,1

20,8

Hotell o restaurang

91

594

8,6

8,2

Transport

42

363

4,0

5,0

Finansiell verksamhet

9

90

0,9

1,2

Fastighetsbolag, företagstjänster

181

1 252

17,1

17,3

Utbildning, hälso- och sjukvård

32

246

3,0

3,4

Samhälleliga o personliga tjänster

92

633

8,7

8,8

Uppgift saknas

88

721

8,3

10,0

Totalt

1 057

7 223

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Västra Götalands län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

12

9

19

14

20

14

13

11

13

6

9

Tillverkning, gruvor och energi

87

110

84

81

96

88

78

71

57

54

59

Byggindustri

99

146

185

153

158

215

190

159

136

147

199

Handel

251

317

267

252

259

282

230

278

204

215

255

Hotell o restaurang

71

69

86

63

54

68

81

84

57

79

91

Transport

49

47

55

49

53

70

49

52

54

49

42

Finansiell verksamhet

5

10

10

16

19

14

15

13

11

13

9

Fastighetsbolag, företagstjänster

185

184

219

181

189

201

171

162

157

140

181

Utbildning, hälso- och sjukvård

15

16

24

20

20

15

32

22

17

30

32

Samhälleliga o personliga tjänster

34

76

73

80

77

111

89

75

82

75

92

Uppgift saknas

141

152

156

146

160

127

88

88

97

56

88

Totalt

949

1136

1178

1055

1105

1205

1036

1015

885

864

1 057

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

Byggindustri

820

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

Handel

1524

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

Hotell o restaurang

439

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

Transport

314

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

Finansiell verksamhet

38

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

Fastighetsbolag, företagstjänster

1251

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

Utbildning, hälso- och sjukvård

118

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

Samhälleliga o personliga tjänster

262

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

Uppgift saknas

976

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

Totalt

6298

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Västra Götalands län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

12

9

19

14

20

14

13

11

13

6

9

Tillverkning, gruvor och energi

87

110

84

81

96

88

78

71

57

54

59

Byggindustri

99

146

185

153

158

215

190

159

136

147

199

Handel

251

317

267

252

259

282

230

278

204

215

255

Hotell o restaurang

71

69

86

63

54

68

81

84

57

79

91

Transport

49

47

55

49

53

70

49

52

54

49

42

Finansiell verksamhet

5

10

10

16

19

14

15

13

11

13

9

Fastighetsbolag, företagstjänster

185

184

219

181

189

201

171

162

157

140

181

Utbildning, hälso- och sjukvård

15

16

24

20

20

15

32

22

17

30

32

Samhälleliga o personliga tjänster

34

76

73

80

77

111

89

75

82

75

92

Uppgift saknas

141

152

156

146

160

127

88

88

97

56

88

Totalt

949

1136

1178

1055

1105

1205

1036

1015

885

864

1 057

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

Byggindustri

820

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

Handel

1524

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

Hotell o restaurang

439

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

Transport

314

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

Finansiell verksamhet

38

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

Fastighetsbolag, företagstjänster

1251

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

Utbildning, hälso- och sjukvård

118

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

Samhälleliga o personliga tjänster

262

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

Uppgift saknas

976

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

Totalt

6298

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av konkurser 2008-2018 efter näringsgren. Index år 2008=100

 

                     

Västra Götalands län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

100

75

158

117

167

117

108

92

108

50

75

Tillverkning, gruvor och energi

100

126

97

93

110

101

90

82