Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2020-03-27
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 1999-2019

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1999=100

Västra Götalands län

Riket

Västra Götalands län

Riket

1999

1 171

6 645

100

100

2000

1 172

6 733

100

101

2001

1 203

7 433

103

112

2002

1 249

7 930

107

119

2003

1 207

8 237

103

124

2004

1 183

7 649

101

115

2005

1 008

6 784

86

102

2006

958

6 160

82

93

2007

853

5 791

73

87

2008

949

6 298

81

95

2009

1 136

7 638

97

115

2010

1 178

7 274

101

109

2011

1 055

6 958

90

105

2012

1 105

7 471

94

112

2013

1 205

7 701

103

116

2014

1 036

7 159

88

108

2015

1 015

6 563

87

99

2016

885

6 019

76

91

2017

864

6 394

74

96

2018

1 057

7 223

90

109

2019

1 004

7 358

86

111

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta