Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 1997-2018

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1997=100

Västra Götalands län

Riket

Västra Götalands län

Riket

1997

1 737

10 436

100

100

1998

1 394

8 799

80

84

1999

1 171

6 645

67

64

2000

1 172

6 733

67

65

2001

1 203

7 433

69

71

2002

1 249

7 930

72

76

2003

1 207

8 237

69

79

2004

1 183

7 649

68

73

2005

1 008

6 784

58

65

2006

958

6 160

55

59

2007

853

5 791

49

55

2008

949

6 298

55

60

2009

1 136

7 638

65

73

2010

1 178

7 274

68

70

2011

1 055

6 958

61

67

2012

1 105

7 471

64

72

2013

1 205

7 701

69

74

2014

1 036

7 159

60

69

2015

1 015

6 563

58

63

2016

885

6 019

51

58

2017

864

6 394

50

61

2018

1 057

7 223

61

69

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta