Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2019-10-24
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Ale 421 16,9 80,3
Alingsås 532 15,4 75,0
Bengtsfors 109 11,8 47,7
Bollebygd 124 17,0 78,2
Borås 1 335 17,0 74,2
Dals-Ed 56 15,9 80,4
Essunga 43 16,8 67,4
Falköping 427 14,4 69,8
Färgelanda 74 16,9 58,1
Grästorp 64 10,8 73,4
Gullspång 49 15,4 65,3
Göteborg 5 725 15,0 70,0
Götene 132 17,0 72,7
Herrljunga 101 15,2 66,3
Hjo 90 16,9 73,3
Härryda 570 13,0 83,0
Karlsborg 77 15,9 74,0
Kungälv 576 15,6 83,5
Lerum 610 15,6 73,0
Lidköping 473 16,4 78,4
Lilla Edet 131 16,9 71,8
Lysekil 145 16,9 69,0
Mariestad 251 16,9 76,9
Mark 427 15,8 73,8
Mellerud 85 16,7 57,6
Munkedal 119 16,9 59,7
Mölndal 785 15,9 78,5
Orust 164 16,5 76,2
Partille 488 12,9 76,2
Skara 218 16,5 72,9
Skövde 641 17,0 80,0
Sotenäs 59 16,8 76,3
Stenungsund 371 16,9 80,3
Strömstad 146 16,9 80,1
Svenljunga 121 17,1 62,0
Tanum 130 16,4 77,7
Tibro 140 16,9 62,1
Tidaholm 136 16,7 73,5
Tjörn 184 16,6 71,2
Tranemo 153 16,8 68,0
Trollhättan 707 16,9 71,9
Töreboda 97 16,7 61,9
Uddevalla 644 16,5 74,5
Ulricehamn 266 17,1 78,6
Vara 186 15,9 77,4
Vårgårda 156 16,8 69,2
Vänersborg 471 15,3 71,5
Åmål 140 16,9 58,6
Öckerö 167 16,0 80,2
Västra Götalands län 19 316 15,7 73,3
Riket 117 064 16,2 73,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Ale 73,1 82,2 81,0 85,5 84,7 80,3
Alingsås 84,0 80,3 83,0 82,5 82,2 75,0
Bengtsfors 59,2 65,8 64,2 50,0 57,1 47,7
Bollebygd 94,0 93,7 90,2 88,7 82,1 78,2
Borås 79,6 81,4 79,1 77,2 76,1 74,2
Dals-Ed 82,2 75,5 61,4 63,6 57,4 80,4
Essunga 80,7 84,5 64,7 56,5 74,5 67,4
Falköping 67,8 71,1 74,0 65,9 67,8 69,8
Färgelanda 76,8 72,6 63,3 64,0 68,3 58,1
Grästorp 84,1 100,0 89,2 83,9 63,1 73,4
Gullspång 74,5 74,5 56,5 69,2 56,3 65,3
Göteborg 73,7 75,3 74,4 73,7 71,3 70,0
Götene 86,6 84,8 79,5 80,1 79,2 72,7
Herrljunga 84,5 81,1 81,3 77,2 79,6 66,3
Hjo 92,2 87,0 83,7 80,8 73,8 73,3
Härryda 88,4 86,0 84,9 81,7 81,0 83,0
Karlsborg 100,0 89,1 100,0 82,1 80,7 74,0
Kungälv 88,2 90,9 87,3 90,0 87,2 83,5
Lerum 79,9 80,6 80,7 79,8 77,9 73,0
Lidköping 84,3 79,7 82,0 79,8 82,2 78,4
Lilla Edet 69,8 79,8 71,3 75,0 83,3 71,8
Lysekil 80,5 77,2 67,8 74,8 79,4 69,0
Mariestad 81,7 88,8 76,9 79,8 78,7 76,9
Mark 81,6 81,8 81,8 78,6 76,6 73,8
Mellerud 84,5 62,1 66,0 62,1 49,4 57,6
Munkedal 75,5 79,0 64,7 64,3 59,8 59,7
Mölndal 83,4 83,9 84,5 86,5 83,0 78,5
Orust 80,1 81,1 79,5 88,7 84,7 76,2
Partille 85,5 84,8 79,2 81,3 80,1 76,2
Skara 76,2 72,0 78,5 74,0 71,4 72,9
Skövde 85,5 86,5 85,0 81,6 84,4 80,0
Sotenäs 79,5 73,2 87,5 84,2 87,7 76,3
Stenungsund 79,9 83,1 86,5 81,7 80,5 80,3
Strömstad 86,2 69,8 83,1 71,4 86,3 80,1
Svenljunga 77,5 67,0 67,0 74,7 66,1 62,0
Tanum 82,7 82,5 78,0 82,9 78,6 77,7
Tibro 68,9 75,9 74,6 76,0 73,0 62,1
Tidaholm 78,9 75,2 80,1 72,4 70,6 73,5
Tjörn 82,8 75,0 78,5 78,1 79,6 71,2
Tranemo 86,1 87,5 70,2 76,2 73,8 68,0
Trollhättan 75,3 76,2 74,0 69,6 69,6 71,9
Töreboda 61,0 61,3 63,0 59,5 59,8 61,9
Uddevalla 83,4 79,2 80,0 76,8 73,3 74,5
Ulricehamn 82,9 81,0 86,2 83,8 82,7 78,6
Vara 84,6 83,1 85,0 82,4 84,4 77,4
Vårgårda 78,4 71,9 81,4 81,5 84,3 69,2
Vänersborg 81,5 77,0 73,8 75,2 77,4 71,5
Åmål 78,6 78,9 78,1 74,2 67,3 58,6
Öckerö 86,4 84,0 82,9 86,4 88,6 80,2
Västra Götalands län 79,1 79,2 78,1 77,2 75,8 73,3
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019
Ale 100 112 111 117 116 110
Alingsås 100 96 99 98 98 89
Bengtsfors 100 111 108 84 96 81
Bollebygd 100 100 96 94 87 83
Borås 100 102 99 97 96 93
Dals-Ed 100 92 75 77 70 98
Essunga 100 105 80 70 92 84
Falköping 100 105 109 97 100 103
Färgelanda 100 95 82 83 89 76
Grästorp 100 119 106 100 75 87
Gullspång 100 100 76 93 76 88
Göteborg 100 102 101 100 97 95
Götene 100 98 92 92 91 84
Herrljunga 100 96 96 91 94 78
Hjo 100 94 91 88 80 80
Härryda 100 97 96 92 92 94
Karlsborg 100 89 100 82 81 74
Kungälv 100 103 99 102 99 95
Lerum 100 101 101 100 97 91
Lidköping 100 95 97 95 98 93
Lilla Edet 100 114 102 107 119 103
Lysekil 100 96 84 93 99 86
Mariestad 100 109 94 98 96 94
Mark 100 100 100 96 94 90
Mellerud 100 73 78 73 58 68
Munkedal 100 105 86 85 79 79
Mölndal 100 101 101 104 100 94
Orust 100 101 99 111 106 95
Partille 100 99 93 95 94 89
Skara 100 94 103 97 94 96
Skövde 100 101 99 95 99 94
Sotenäs 100 92 110 106 110 96
Stenungsund 100 104 108 102 101 101
Strömstad 100 81 96 83 100 93
Svenljunga 100 86 86 96 85 80
Tanum 100 100 94 100 95 94
Tibro 100 110 108 110 106 90
Tidaholm 100 95 102 92 89 93
Tjörn 100 91 95 94 96 86
Tranemo 100 102 82 89 86 79
Trollhättan 100 101 98 92 92 95
Töreboda 100 100 103 98 98 101
Uddevalla 100 95 96 92 88 89
Ulricehamn 100 98 104 101 100 95
Vara 100 98 100 97 100 91
Vårgårda 100 92 104 104 108 88
Vänersborg 100 94 91 92 95 88
Åmål 100 100 99 94 86 75
Öckerö 100 97 96 100 103 93
Västra Götalands län 100 100 99 98 96 93
Riket 100 101 100 98 97 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta