Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Matematik åk …

Nationella prov, Matematik åk 3

Senast uppdaterad 2019-12-02
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Matematik årskurs 3. Antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2018/2019.

Region Antal elever Muntlig kommunikation Tals inbördes relation, positionssystemet Förståelse för räknesätt Tid, volym Enkla problem Skriftliga räknemetoder, addition Skriftliga räknemetoder, subtraktion Mönster, matematiska likheter Huvudräkning och likhetstecknets betydelse
Ale 432 93,3 87,1 91,6 90,0 88,8 89,0 78,9 91,6 90,0
Alingsås 535 92,0 84,3 89,1 85,9 83,0 87,1 76,2 93,0 87,6
Bengtsfors 105 84,1 82,1 91,1 88,3 87,0 89,1 73,9 96,8 89,4
Bollebygd 140 88,1 79,3 86,5 85,1 77,0 81,3 59,7 91,1 83,0
Borås 1 339 90,9 82,0 86,2 84,8 78,8 87,8 77,3 92,7 89,6
Dals-Ed 52 94,0 88,0 98,0 92,0 92,0 98,0 90,0 90,0 100,0
Essunga 64 93,8 84,4 90,6 84,1 84,4 92,2 84,4 93,8 81,3
Falköping 397 92,5 86,8 88,6 88,6 84,4 93,2 85,7 93,5 91,2
Färgelanda 78 88,5 83,3 88,5 91,0 83,3 82,1 74,4 92,3 91,0
Grästorp 67 98,5 100,0 100,0 96,9 96,9 100,0 96,8 100,0 98,4
Gullspång 43 87,5 87,8 85,4 80,5 78,0 92,5 92,5 97,5 87,5
Göteborg 6 254 92,5 85,1 89,8 87,3 84,8 89,8 80,2 94,1 91,1
Götene 161 96,2 91,7 94,3 95,5 93,0 96,8 90,4 98,1 96,8
Herrljunga 104 97,9 80,6 90,8 84,7 89,8 85,7 79,6 98,0 93,9
Hjo 108 92,5 83,8 76,2 82,9 85,6 75,7 60,2 84,0 85,8
Härryda 573 93,8 90,2 93,0 91,2 90,5 92,1 82,7 94,7 92,6
Karlsborg 72 94,2 90,0 92,9 91,3 92,8 95,7 87,1 92,9 88,6
Kungälv 625 95,7 91,7 94,8 91,2 91,0 95,1 86,4 96,1 93,8
Lerum 675 91,7 88,8 93,4 92,2 90,9 90,2 74,7 96,2 94,0
Lidköping 502 93,3 87,6 92,9 89,6 88,6 91,8 87,7 94,7 92,7
Lilla Edet 171 92,2 80,5 81,7 82,7 73,1 82,1 67,3 88,8 81,7
Lysekil 145 82,5 77,9 84,0 84,1 73,6 86,1 71,5 93,8 90,3
Mariestad 266 89,8 82,7 91,4 91,4 90,6 88,6 80,0 95,3 90,6
Mark 433 89,2 79,7 86,4 83,2 79,9 85,9 73,9 88,0 88,3
Mellerud 104 85,1 69,3 83,2 77,2 77,2 83,2 61,4 86,1 84,2
Munkedal 113 86,2 83,6 89,0 88,1 83,5 88,9 81,5 89,9 89,0
Mölndal 847 92,9 91,4 93,4 92,1 90,2 91,2 85,7 95,7 95,0
Orust 163 95,0 81,0 90,5 91,8 83,8 91,3 73,1 93,8 90,0
Partille 562 97,1 93,3 93,5 95,0 91,7 94,8 84,9 97,3 95,7
Skara 209 92,1 83,9 82,9 85,9 80,9 82,4 66,8 91,1 86,1
Skövde 633 93,7 88,9 92,4 90,0 88,2 89,5 80,5 94,5 93,7
Sotenäs 80 95,0 88,8 92,5 86,3 87,5 87,5 66,3 98,8 93,8
Stenungsund 357 96,0 89,1 94,0 90,8 90,2 89,1 78,9 98,3 93,7
Strömstad 146 90,2 88,8 90,9 88,8 92,3 84,5 77,5 95,1 91,0
Svenljunga 140 94,7 90,4 91,0 90,2 88,1 91,1 82,1 91,2 91,9
Tanum 154 98,7 90,0 94,0 90,0 91,3 89,3 73,3 96,7 84,7
Tibro 122 96,6 87,4 89,1 90,8 94,1 93,3 88,2 97,5 89,9
Tidaholm 142 90,1 87,9 94,3 90,7 87,9 92,0 79,7 92,9 87,9
Tjörn 168 84,6 88,4 90,8 90,7 86,3 89,3 70,4 94,4 88,3
Tranemo 148 91,7 86,8 90,3 86,8 88,2 82,6 61,8 95,2 92,4
Trollhättan 691 91,0 82,4 86,7 82,9 80,6 81,9 70,4 90,0 87,5
Töreboda 113 89,5 86,4 91,8 86,4 90,0 95,4 91,7 96,3 91,7
Uddevalla 668 92,9 81,3 88,6 87,5 84,5 85,3 73,3 91,9 87,5
Ulricehamn 291 89,6 87,8 93,9 92,1 87,8 95,3 91,0 96,8 93,6
Vara 205 94,5 86,6 88,6 87,1 86,1 90,0 85,1 95,5 90,6
Vårgårda 156 96,7 88,1 90,1 89,4 86,1 92,1 82,1 96,7 94,0
Vänersborg 491 88,8 79,2 83,0 84,0 83,2 82,1 63,8 88,0 85,9
Åmål 149 90,3 85,4 91,7 93,1 85,4 89,6 81,9 90,3 88,9
Öckerö 154 97,4 86,3 90,2 93,4 88,2 86,3 68,6 94,1 88,2
Västra Götalands län 20 347 92,4 85,8 90,0 88,2 85,7 89,2 78,9 93,8 90,8
Riket 121 691 93,1 86,3 90,4 88,8 86,2 89,3 79,2 94,3 91,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta