Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2019-10-01
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Ale 347 75,8 87,6 223,5
Alingsås 514 77,4 86,6 226,6
Bengtsfors 115 60,9 67,0 211,0
Bollebygd 120 80,8 90,0 234,8
Borås 1 259 73,1 82,7 225,9
Dals-Ed 53 75,5 84,9 234,5
Essunga 69 69,6 84,1 199,6
Falköping 428 71,7 79,2 220,0
Färgelanda 60 60,0 73,3 198,2
Grästorp 62 88,7 ~100 238,3
Gullspång 68 64,7 80,9 199,4
Göteborg 5 530 72,9 80,7 229,7
Götene 130 79,2 83,1 222,6
Herrljunga 93 73,1 80,6 221,8
Hjo 95 77,9 83,2 225,8
Härryda 495 85,1 91,1 242,0
Karlsborg 66 77,3 90,9 220,7
Kungälv 518 74,9 85,7 226,4
Lerum 531 79,7 89,8 236,8
Lidköping 491 79,8 88,2 227,3
Lilla Edet 123 49,6 72,4 190,8
Lysekil 114 69,3 85,1 216,4
Mariestad 284 76,1 87,7 214,4
Mark 448 75,2 82,1 225,0
Mellerud 120 60,8 79,2 200,9
Munkedal 113 61,9 71,7 187,8
Mölndal 739 76,0 85,0 231,9
Orust 127 68,5 83,5 217,8
Partille 487 75,2 84,2 236,2
Skara 216 73,1 86,1 214,0
Skövde 589 77,9 86,6 226,7
Sotenäs 63 79,4 87,3 234,4
Stenungsund 348 75,6 85,3 223,8
Strömstad 151 68,9 75,5 220,1
Svenljunga 112 56,3 68,8 198,3
Tanum 120 70,0 80,0 210,7
Tibro 112 79,5 88,4 223,9
Tidaholm 145 77,2 84,8 221,4
Tjörn 163 80,4 86,5 228,4
Tranemo 129 67,4 79,1 217,7
Trollhättan 729 72,3 83,3 222,4
Töreboda 97 59,8 75,3 194,1
Uddevalla 629 68,0 82,2 214,1
Ulricehamn 273 63,4 80,2 221,8
Vara 191 73,8 81,7 219,1
Vårgårda 108 71,3 78,7 209,8
Vänersborg 468 67,9 77,8 212,1
Åmål 134 72,4 82,8 230,2
Öckerö 161 88,2 95,0 243,3
Västra Götalands län 18 537 73,6 83,0 225,3
Riket 112 731 75,5 84,3 229,8
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Ale 64,5 61,8 67,9 70,7 74,1 81,8 75,8
Alingsås 83,0 83,0 80,9 85,2 83,6 84,3 77,4
Bengtsfors 72,8 70,5 58,8 69,1 65,6 75,7 60,9
Bollebygd 82,0 73,3 84,8 81,2 87,4 88,9 80,8
Borås 77,2 79,5 79,3 77,6 77,3 77,6 73,1
Dals-Ed 74,0 72,7 64,6 81,6 77,5 78,0 75,5
Essunga 71,4 85,5 78,6 80,0 83,0 83,9 69,6
Falköping 73,5 66,4 68,2 69,2 73,6 72,8 71,7
Färgelanda 68,3 68,6 46,8 72,9 80,9 74,6 60,0
Grästorp 77,4 77,8 80,6 92,6 83,1 87,0 88,7
Gullspång 62,5 64,5 78,3 61,5 75,0 75,0 64,7
Göteborg 69,5 73,1 71,6 73,8 75,9 77,8 72,9
Götene 78,8 81,5 78,7 79,3 78,6 88,3 79,2
Herrljunga 78,8 76,7 80,2 80,5 83,5 79,8 73,1
Hjo 85,2 85,1 80,9 82,6 85,7 77,7 77,9
Härryda 87,7 87,9 88,1 89,2 87,7 87,2 85,1
Karlsborg 91,8 91,8 94,7 82,3 93,6 88,3 77,3
Kungälv 80,9 83,0 86,7 82,2 82,7 82,4 74,9
Lerum 84,5 84,2 81,0 80,0 82,8 84,5 79,7
Lidköping 81,8 84,7 79,3 78,6 86,1 78,1 79,8
Lilla Edet 70,6 66,0 70,5 62,8 72,9 74,5 49,6
Lysekil 81,5 71,1 75,0 78,3 75,0 73,3 69,3
Mariestad 81,5 78,5 83,5 74,1 79,6 81,9 76,1
Mark 72,8 75,7 72,6 79,0 79,3 75,3 75,2
Mellerud 70,3 77,7 79,3 63,8 72,0 70,2 60,8
Munkedal 73,0 72,0 74,8 63,9 70,1 64,0 61,9
Mölndal 81,7 79,2 78,0 82,4 84,5 83,4 76,0
Orust 80,4 70,2 76,3 80,2 86,1 70,2 68,5
Partille 81,4 85,7 83,6 82,4 86,7 82,2 75,2
Skara 82,4 81,5 76,3 87,4 74,2 77,3 73,1
Skövde 72,5 76,7 82,7 77,2 79,6 77,5 77,9
Sotenäs 88,2 90,4 80,8 81,1 81,8 74,6 79,4
Stenungsund 85,3 83,2 82,4 78,6 79,6 81,2 75,6
Strömstad 76,1 85,7 67,0 60,3 71,0 75,8 68,9
Svenljunga 68,1 65,7 61,0 65,5 65,5 67,3 56,3
Tanum 80,3 84,7 78,7 82,1 77,6 80,0 70,0
Tibro 73,7 60,0 64,7 71,6 76,8 83,7 79,5
Tidaholm 71,0 76,3 78,6 73,9 83,1 82,3 77,2
Tjörn 87,1 88,3 85,7 81,3 86,5 89,7 80,4
Tranemo 75,7 68,0 68,0 64,7 67,8 72,8 67,4
Trollhättan 72,8 72,8 68,7 77,3 78,9 76,1 72,3
Töreboda 71,6 71,9 74,0 66,4 65,3 79,5 59,8
Uddevalla 78,9 73,0 75,0 77,0 76,0 76,3 68,0
Ulricehamn 72,2 68,8 69,4 70,6 70,1 67,8 63,4
Vara 76,9 76,3 79,4 76,7 71,5 70,1 73,8
Vårgårda 82,2 80,5 70,5 76,6 76,0 71,6 71,3
Vänersborg 72,5 72,0 75,9 76,6 68,5 72,9 67,9
Åmål 71,4 74,1 83,1 65,5 72,3 72,7 72,4
Öckerö 89,3 82,4 84,9 80,9 84,0 89,3 88,2
Västra Götalands län 75,6 76,2 75,7 76,4 78,1 78,5 73,6
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2018/2019. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Ale 100 96 105 110 115 127 118
Alingsås 100 100 97 103 101 102 93
Bengtsfors 100 97 81 95 90 104 84
Bollebygd 100 89 103 99 107 108 99
Borås 100 103 103 101 100 101 95
Dals-Ed 100 98 87 110 105 105 102
Essunga 100 120 110 112 116 118 97
Falköping 100 90 93 94 100 99 98
Färgelanda 100 100 69 107 118 109 88
Grästorp 100 101 104 120 107 112 115
Gullspång 100 103 125 98 120 120 104
Göteborg 100 105 103 106 109 112 105
Götene 100 103 100 101 100 112 101
Herrljunga 100 97 102 102 106 101 93
Hjo 100 100 95 97 101 91 91
Härryda 100 100 100 102 100 99 97
Karlsborg 100 100 103 90 102 96 84
Kungälv 100 103 107 102 102 102 93
Lerum 100 100 96 95 98 100 94
Lidköping 100 104 97 96 105 95 98
Lilla Edet 100 93 100 89 103 106 70
Lysekil 100 87 92 96 92 90 85
Mariestad 100 96 102 91 98 100 93
Mark 100 104 100 109 109 103 103
Mellerud 100 111 113 91 102 100 86
Munkedal 100 99 102 88 96 88 85
Mölndal 100 97 95 101 103 102 93
Orust 100 87 95 100 107 87 85
Partille 100 105 103 101 107 101 92
Skara 100 99 93 106 90 94 89
Skövde 100 106 114 106 110 107 107
Sotenäs 100 102 92 92 93 85 90
Stenungsund 100 98 97 92 93 95 89
Strömstad 100 113 88 79 93 100 91
Svenljunga 100 96 90 96 96 99 83
Tanum 100 105 98 102 97 100 87
Tibro 100 81 88 97 104 114 108
Tidaholm 100 107 111 104 117 116 109
Tjörn 100 101 98 93 99 103 92
Tranemo 100 90 90 85 90 96 89
Trollhättan 100 100 94 106 108 105 99
Töreboda 100 100 103 93 91 111 84
Uddevalla 100 93 95 98 96 97 86
Ulricehamn 100 95 96 98 97 94 88
Vara 100 99 103 100 93 91 96
Vårgårda 100 98 86 93 92 87 87
Vänersborg 100 99 105 106 94 101 94
Åmål 100 104 116 92 101 102 101
Öckerö 100 92 95 91 94 100 99
Västra Götalands län 100 101 100 101 103 104 97
Riket 100 101 100 101 104 104 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta