Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Hallands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Hallands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

997

3 030

4 027

22 539

70 139

92 678

24,8

24,3

Tillverkning och utvinning

3 983

12 539

16 522

133 996

425 271

559 267

24,1

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

691

2 334

3 025

12 609

38 665

51 274

22,8

24,6

Byggverksamhet

1 031

11 490

12 521

34 730

328 787

363 517

8,2

9,6

Handel

9 890

11 370

21 260

265 307

326 332

591 639

46,5

44,8

Transport och magasinering

1 325

4 775

6 100

50 354

183 566

233 920

21,7

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 890

2 260

5 150

84 135

84 778

168 913

56,1

49,8

Information och kommunikation

551

1 402

1 953

60 030

149 621

209 651

28,2

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

963

721

1 684

48 277

47 861

96 138

57,2

50,2

Fastighetsverksamhet

845

1 276

2 121

32 325

49 204

81 529

39,8

39,6

Företagstjänster

5 413

7 260

12 673

261 257

343 833

605 090

42,7

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

3 869

2 847

6 716

177 024

128 121

305 145

57,6

58,0

Utbildning

12 965

3 939

16 904

399 479

141 239

540 718

76,7

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 153

4 305

24 458

640 986

165 643

806 629

82,4

79,5

Kulturella och personliga tjänster

3 486

2 331

5 817

124 403

90 237

214 640

59,9

58,0

Näringsgren okänd

1 326

730

2 056

29 922

21 249

51 171

64,5

58,5

Totalt

70 378

72 609

142 987

2 377 373

2 594 546

4 971 919

49,2

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Hallands län

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 582

3 709

4 552

4 404

4 352

4 317

4 240

4 065

4 171

4 027

Tillverkning och utvinning

17 223

17 221

17 642

17 264

16 495

16 034

16 258

16 146

16 411

16 522

Energiförsörjning; miljöverksamhet

3 038

2 996

2 998

3 062

3 041

3 006

3 089

3 015

2 953

3 025

Byggverksamhet

9 575

9 980

10 525

10 680

10 722

10 866

11 289

11 816

12 199

12 521

Handel

18 474

19 533

20 000

20 243

20 330

20 633

20 627

20 993

20 981

21 260

Transport och magasinering

5 522

5 675

5 884

6 202

6 129

6 041

5 827

6 023

6 112

6 100

Hotell- och restaurangverksamhet

3 953

4 198

4 144

4 558

4 735

4 823

4 966

5 063

5 076

5 150

Information och kommunikation

1 785

1 789

1 872

1 862

1 878

1 892

1 847

1 851

1 955

1 953

Finans- och försäkringsverksamhet

1 575

1 538

1 529

1 513

1 549

1 508

1 592

1 583

1 606

1 684

Fastighetsverksamhet

1 865

1 905

1 821

1 884

1 983

2 149

2 155

2 318

2 128

2 121

Företagstjänster

9 011

9 949

10 958

10 920

11 004

11 467

11 781

11 900

12 720

12 673

Offentlig förvaltning och försvar

5 130

5 257

5 711

5 697

5 948

6 098

6 244

6 329

6 596

6 716

Utbildning

14 481

14 757

15 014

15 223

15 063

15 195

15 671

16 305

16 861

16 904

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 096

21 400

21 421

22 201

22 568

22 915

23 145

23 990

24 582

24 458

Kulturella och personliga tjänster

4 847

4 928

5 017

5 339

5 569

5 638

5 648

5 713

5 689

5 817

Näringsgren okänd

1 996

1 971

2 151

2 165

2 174

2 156

2 261

2 277

1 941

2 056

Totalt

123 153

126 806

131 239

133 217

133 540

134 738

136 640

139 387

141 981

142 987

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Index år=2009

                     

Näringsgren

2009  

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

127

123

121

121

118

113

116

112

Tillverkning och utvinning

100

100

102

100

96

93

94

94

95

96

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

99

99

101

100

99

102

99

97

100

Byggverksamhet

100

104

110

112

112

113

118

123

127

131

Handel

100

106

108

110

110

112

112

114

114

115

Transport och magasinering

100

103

107

112

111

109

106

109

111

110

Hotell- och restaurangverksamhet

100

106

105

115

120

122

126

128

128

130

Information och kommunikation

100

100

105

104

105

106

103

104

110

109

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

97

96

98

96

101

101

102

107

Fastighetsverksamhet

100

102

98

101

106

115

116

124

114

114

Företagstjänster

100

110

122

121

122

127

131

132

141

141

Offentlig förvaltning och försvar

100

102

111

111

116

119

122

123

129

131

Utbildning

100

102

104

105

104

105

108

113

116

117

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

102

105

107

109

110

114

117

116

Kulturella och personliga tjänster

100

102

104

110

115

116

117

118

117

120

Näringsgren okänd

100

99

108

108

109

108

113

114

97

103

Totalt

100

103

107

108

108

109

111

113

115

116

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta