Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

 

Sysselsatta i IT-företag 2018 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

4

33

23

 

60

10 248

0,6

Halmstad

73

51

172

11

307

24 397

1,3

Hylte

 

2

 

 

2

2 182

0,1

Kungsbacka

15

83

99

2

199

14 344

1,4

Laholm

 

3

4

 

7

4 429

0,2

Varberg

1

27

61

 

89

14 778

0,6

Hallands län

93

199

359

13

664

70 378

0,9

Riket

4 553

7 527

37 393

6 274

55 747

2 377 373

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

15

50

142

1

208

10 834

1,9

Halmstad

196

180

439

81

896

26 086

3,4

Hylte

 

10

2

1

13

2 723

0,5

Kungsbacka

93

181

292

14

580

12 395

4,7

Laholm

 

15

24

 

39

4 805

0,8

Varberg

3

90

230

13

336

15 766

2,1

Hallands län

307

526

1 129

110

2 072

72 609

2,9

Riket

11 621

23 862

116 270

15 184

166 937

2 594 546

6,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Falkenberg

19

83

165

1

268

21 082

1,3

Halmstad

269

231

611

92

1 203

50 483

2,4

Hylte

0

12

2

1

15

4 905

0,3

Kungsbacka

108

264

391

16

779

26 739

2,9

Laholm

0

18

28

0

46

9 234

0,5

Varberg

4

117

291

13

425

30 544

1,4

Hallands län

400

725

1 488

123

2 736

142 987

1,9

Riket

16 174

31 389

153 663

21 458

222 684

4 971 919

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta