Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta per bransch

Sysselsatta per bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal sysselsatta per branschgrupp 2018 (SNI 2007)

           

Region

Antal

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Hallands län

4 027

32 068

104 836

2 056

142 987

Riket

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

Region

Procent

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

Hallands län

2,8

22,4

73,3

1,4

100

Riket

1,9

19,6

77,5

1,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2018

           

Hallands län

     

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

3 480

31 695

88 891

2 174

126 240

2009

3 582

29 836

87 739

1 996

123 153

2010

3 709

30 197

90 929

1 971

126 806

2011

4 552

31 165

93 371

2 151

131 239

2012

4 404

31 006

95 642

2 165

133 217

2013

4 352

30 258

96 756

2 174

133 540

2014

4 317

29 906

98 359

2 156

134 738

2015

4 240

30 636

99 503

2 261

136 640

2016

4 065

30 977

102 068

2 277

139 387

2017

4 171

31 563

104 306

1 941

141 981

2018

4 027

32 068

104 836

2 056

142 987

Riket

   

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

2008

74 307

1 002 966

3 278 842

50 674

4 406 789

2009

76 198

928 518

3 230 132

45 895

4 280 743

2010

80 001

940 874

3 324 254

47 591

4 392 720

2011

100 264

962 972

3 389 823

52 541

4 505 600

2012

100 130

955 279

3 459 159

52 932

4 567 500

2013

100 907

939 235

3 517 145

52 917

4 610 204

2014

100 564

935 465

3 557 557

53 728

4 647 314

2015

99 312

942 865

3 630 101

53 067

4 725 345

2016

94 772

942 048

3 741 432

50 073

4 828 325

2017

96 551

956 186

3 809 325

52 831

4 914 893

2018

92 678

974 058

3 854 012

51 171

4 971 919

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal sysselsatta per branschgrupp (SNI 2007) 2008-2018. Index år 2008=100

             
 

Hallands län

     
 

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

 

2008

100

100

100

100

100

 

2009

103

94

99

92

98

 

2010

107

95

102

91

100

 

2011

131

98

105

99

104

 

2012

127

98

108

100

106

 

2013

125

95

109

100

106

 

2014

124

94

111

99

107

 

2015

122

97

112

104

108

 

2016

117

98

115

105

110

 

2017

120

100

117

89

112

 

2018

116

101

118

95

113

 

Riket

     
 

År

Areella

Tillverkning

Service

Ej specificerat

Totalt

 

2008

100

100

100

100

100

 

2009

103

93

99

91

97

 

2010

108

94

101

94

100

 

2011

135

96

103

104

102

 

2012

135

95

105

104

104

 

2013

136

94

107

104

105

 

2014

135

93

109

106

105

 

2015

134

94

111

105

107

 

2016

128

94

114

99

110

 

2017

130

95

116

104

112

 

2018

125

97

118

101

113

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta