Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2016, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 6 003 2 269 060 2,6
Uppsala län 1 068 361 373 3,0
Södermanlands län 926 288 097 3,2
Östergötlands län 1 248 452 105 2,8
Jönköpings län 1 210 352 735 3,4
Kronobergs län 574 194 628 2,9
Kalmar län 754 242 301 3,1
Gotlands län 165 58 003 2,8
Blekinge län 606 158 453 3,8
Skåne län 4 055 1 324 565 3,1
Hallands län 1 022 320 333 3,2
Västra Götalands län 5 281 1 671 783 3,2
Värmlands län 1 022 279 334 3,7
Örebro län 1 026 294 941 3,5
Västmanlands län 585 267 629 2,2
Dalarnas län 1 196 284 531 4,2
Gävleborgs län 990 284 586 3,5
Västernorrlands län 1 018 245 572 4,1
Jämtlands län 540 128 673 4,2
Västerbottens län 1 105 265 881 4,2
Norrbottens län 1 144 250 570 4,6
Riket 31 859 9 995 153 3,2
Elförbrukning i bostäder 2005-2016, MWh per invånare

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6
Uppsala län 3,4 3,4 3,2 2,4 2,8 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0
Södermanlands län 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,5 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2
Östergötlands län 3,4 3,4 2,8 2,9 2,8 3,2 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8
Jönköpings län 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 4,0 3,5 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4
Kronobergs län 3,3 3,3 3,1 3,2 3,1 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9
Kalmar län 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1
Gotlands län 3,3 3,2 3,5 3,8 3,4 3,9 3,6 3,6 4,9 3,0 .. 2,8
Blekinge län 4,0 3,6 4,0 4,1 4,1 3,7 3,4 4,0 4,0 3,5 3,2 3,8
Skåne län 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,6 3,2 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1
Hallands län 4,1 4,3 3,8 4,0 4,2 4,4 4,0 4,1 4,0 3,7 3,9 3,2
Västra Götalands län 3,2 3,3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2
Värmlands län 3,8 3,7 3,5 3,6 3,6 4,2 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7
Örebro län 3,9 3,8 3,4 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5
Västmanlands län 3,5 3,3 3,3 3,2 2,9 3,1 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,2
Dalarnas län 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1 4,6 4,0 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2
Gävleborgs län 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5
Västernorrlands län 4,6 4,6 4,1 4,2 4,1 4,6 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1
Jämtlands län 4,6 4,9 4,5 4,3 4,5 4,7 3,9 4,2 4,0 3,8 .. 4,2
Västerbottens län 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,7 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2
Norrbottens län 5,0 5,0 4,7 4,6 4,2 4,6 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6
Riket 3,5 3,6 3,4 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2
Utveckling av elförbrukningen i bostäder 2005-2016 per invånare. Index år 2005=100

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 100 97 94 91 88 97 88 88 85 79 79 79
Uppsala län 100 100 94 71 82 85 85 94 88 85 88 88
Södermanlands län 100 97 97 97 97 109 106 112 103 97 97 97
Östergötlands län 100 100 82 85 82 94 82 85 85 79 79 82
Jönköpings län 100 100 97 100 97 111 97 100 94 89 94 94
Kronobergs län 100 100 94 97 94 103 91 94 94 85 85 88
Kalmar län 100 100 103 100 103 109 103 103 103 97 97 97
Gotlands län 100 97 106 115 103 118 109 109 148 91 .. 85
Blekinge län 100 90 100 103 103 93 85 100 100 88 80 95
Skåne län 100 100 100 100 97 106 94 97 94 85 88 91
Hallands län 100 105 93 98 102 107 98 100 98 90 95 78
Västra Götalands län 100 103 97 97 100 106 97 100 97 91 97 100
Värmlands län 100 97 92 95 95 111 95 97 100 92 92 97
Örebro län 100 97 87 87 90 97 87 90 90 85 85 90
Västmanlands län 100 94 94 91 83 89 77 83 77 77 74 63
Dalarnas län 100 100 100 102 98 110 95 102 100 95 98 100
Gävleborgs län 100 100 97 94 97 106 94 97 97 92 94 97
Västernorrlands län 100 100 89 91 89 100 85 91 89 85 87 89
Jämtlands län 100 107 98 93 98 102 85 91 87 83 .. 91
Västerbottens län 100 98 96 96 96 100 87 91 87 83 85 89
Norrbottens län 100 100 94 92 84 92 84 88 84 84 84 92
Riket 100 103 97 97 94 103 94 97 94 89 89 91

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta