Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2019-12-09
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2018. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 639 3 854 69 1 426 2 386 12 373
Uppsala län 725 1 250 32 27 438 2 473
Södermanlands län 897 458 0 253 0 1 608
Östergötlands län 2 041 906 0 310 0 3 257
Jönköpings län 1 146 502 1 275 13 1 936
Kronobergs län 700 306 0 81 0 1 086
Kalmar län 601 541 0 165 1 1 308
Gotlands län 0 132 0 37 32 200
Blekinge län 182 230 0 75 0 486
Skåne län 2 847 1 783 0 476 637 5 744
Hallands län 266 562 0 102 2 932
Västra Götalands län 3 826 1 974 2 724 707 7 232
Värmlands län 348 768 0 219 0 1 335
Örebro län 1 057 507 5 224 56 1 849
Västmanlands län 964 1 019 2 252 19 2 256
Dalarnas län 517 659 2 136 3 1 316
Gävleborgs län 1 158 534 5 317 0 2 015
Västernorrlands län 788 393 50 161 0 1 391
Jämtlands län 375 277 2 131 0 785
Västerbottens län 1 051 609 9 243 62 1 975
Norrbottens län 1 299 684 13 120 0 2 116
Riket 25 427 17 947 192 5 752 4 355 53 673

Fjärrvärme 2000-2018. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

             

Norrbottens län

       

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

777

801

53

64

1

1 696

2001

816

778

88

39

1

1 722

2002

863

745

61

38

0

1 706

2003

776

734

43

46

0

1 598

2004

870

683

51

161

0

1 765

2005

855

556

38

70

0

1 520

2006

1 016

562

32

74

0

1 685

2007

1 068

454

30

64

0

1 616

2008

1 061

596

28

63

0

1 749

2009

1 110

682

22

69

0

1 882

2010

1 318

753

18

65

0

2 153

2011

1 269

528

19

79

0

1 896

2012

1 292

663

36

106

0

2 098

2013

1 219

653

38

107

0

2 017

2014

1 203

597

28

112

0

1 940

2015

1 100

678

21

117

0

1 916

2016

1 153

743

30

115

0

2 041

2017

1 229

702

20

127

0

2 078

2018

1 299

684

13

120

0

2 116

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

12 811

17 086

1 661

2 037

7 575

41 170

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

Källa: Statistiska centralbyrån

             
             

Fjärrvärme 2000-2018. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2000=100

 
               

Norrbottens län

 

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

 

2000

100

100

100

100

100

100

 

2001

105

97

166

61

60

102

 

2002

111

93

115

59

36

101

 

2003

100

92

82

71

0

94

 

2004

112

85

96

252

0

104

 

2005

110

69

73

110

0

90

 

2006

131

70

60

116

0

99

 

2007

137

57

57

100

0

95

 

2008

137

74

53

98

0

103

 

2009

143

85

41

107

0

111

 

2010

170

94

34

102

0

127

 

2011

163

66

36

123

0

112

 

2012

166

83

68

166

7

124

 

2013

157

82

72

167

0

119

 

2014

155

75

53

175

0

114

 

2015

142

85

40

183

0

113

 

2016

148

93

57

180

0

120

 

2017

158

88

38

198

0

123

 

2018

167

85

24

188

0

125

 
               

Riket

 

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

 

2000

100

100

100

100

100

100

 

2001

108

119

100

110

100

111

 

2002

118

116

78

126

102

113

 

2003

132

113

29

135

87

112

 

2004

140

108

21

132

88

112

 

2005

142

110

29

142

82

113

 

2006

159

113

19

150

77

119

 

2007

158

110

19

161

76

118

 

2008

162

106

11

167

75

117

 

2009

190

120

13

189

69

132

 

2010

213

145

8

227

72

151

 

2011

200

104

6

214

67

128

 

2012

196

114

14

257

76

136

 

2013

188

113

14

254

59

129

 

2014

173

108

15

253

66

124

 

2015

183

105

12

273

65

126

 

2016

200

109

14

279

59

133

 

2017

202

99

13

300

57

130

 

2018

198

105

12

282

57

130

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 
               
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta